PDF-bilagor Digitala kallelser (används inte, är under arbete)

Här beställer ni de bilagor som ni önskar som PDF-bilaga vid utskick av Digitala kallelser.

IT lägger in dessa på er enhet och därefter kan ni använda dom både vid utskick via kallelsesätt e-brev och även vid kallelsesätt brev.
Tänk på att en del av informationen som ni önskar få som PDF kan finnas som undersökning/förberedelse istället, kontrollera detta först innan ni skickar in beställning för PDF-bilaga. Undersökning/förberedelser

När det gäller formulär, bilagor som ska fyllas i av invånaren, kan dessa inte beställas som PDF-bilaga. Hantering av formulär får fortsatt hanteras manuellt på enheten, alltså dessa får gå med papperskallelse direkt från enheten.

Förändringsbehov - PDF-bilagor

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i