Årlig uppföljning 2023

Publicerad:

Den löpande årliga uppföljningen på enheter inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab kommer i år genomföras i form av ett utskick till samtliga enheter med uppföljningsdata samt en enkät att besvara.

Ett urval av alla enheter kommer under hösten bjudas in till en dialog med Koncernkontoret.

Kontakt vid frågor:

vgprimarvard@vgregion.se

vardval.rehab@vgregion.se