Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot RS-virus

Publicerad:

Folkhälsomyndigheten har publicerat rekommendationer för vaccination mot RS-virus. Flera steg kvarstår och regionerna behöver nu gemensamt se över möjligheter till att börja vaccinera.

Fortsatt process för vaccinering mot RS-virus | SKR