Höjd ersättning för influensavaccinationer

Uppdaterad:
Publicerad:

Vårdcentralernas ersättning för vaccination av riskgrupper och personer över 65 år mot influensa höjs från 100 kronor till 150 kronor per given dos. Höjningen sker från och med 1 november 2022.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade om den höjda ersättningen i anslutning till att styrelsen godkände att upphandlade privata vaccinatörer ges möjlighet att vaccinera mot influensa.

Upphandlingen görs av regionstyrelsen och avser både covid-19 och andra vaccinationer, främst influensa.

Genom att upphandla externa aktörer för influensavaccinationer kan en god vaccinationskapacitet säkras hos personer över 65 år utan att hela ansvaret läggs på primärvården som därmed i högre grad kan fokusera på sitt grunduppdrag.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen protokoll och beslutshandlingar i ärendet 2022-06-29