Utbildningar & nätverksträffar – UPH

Utbildningar för alla vårdcentraler

Inom UPH finns löpande utbildningar för att öka kompetensen på vårdcentralerna att kunna erbjuda adekvata insatser till barn och unga med psykisk ohälsa. Utbildningarna är kostnadsfria och öppna för alla vårdcentraler i Västra Götaland.

Tillbaka till:
Ungas psykiska hälsa – tilläggsuppdrag

Metodstöd med Psykologpartners – digitalt

1 oktober 14.30 - 15.45

Länk till anmälan


Planerade nätverksträffar

2024

Nätverksträff i Storgrupp

Ons 11 september 10.00 - 12.00

Tors 17 oktober 10.00 - 12.00

Tors 14 november 10.00 - 12.00

Nätverksträff Nya UPH

Tors 26 september 10.30 - 12.00

IKBT/Ångesthjälpen Ung

Tis 29 oktober, kl. 13.00 - 14.15

Teamslänk skickas ut av implementeringsstöd.


Länk och agenda kommer i kalenderinbjudan.


Utbildningar – Regionkalendern