RPT förvärvad hjärnskada hos vuxna

Trandur Ulfarsson

Ordförande RPT förvärvad hjärnskada hos vuxna

Ann Sörbo

Koordinator RPT förvärvad hjärnskada hos vuxna

Medlemmar

Cathrin Aitman, fysioterapeut, SÄS

Karin Jonasson, neuropsykolog, NU-sjukvården

Christina Nordlander, tandhygienist, SU

Matilda Utter, läkare, Habilitering & Hälsa

Sara Jarl, arbetsterapeut, Närhälsan

Matti Lovell, patientrepresentant