Tidigare utbildningsfilmer

Här hittar du tidigare månadsfilmer.

2019    
September   Handstatus
Oktober   Piglux 
November   König 
December   Ateromextirpation 
     
2020    
Januari   Excision av lipom
Februari   Akut omhändertagande
Mars   Klimakteriebesvär (ny film då fg slutat fungera)
April   Ögonmikroskopi
Maj   Oftalmoskopi
     
Juni/Juli   Det viktiga samtalet
Augusti   PC-allergi
September   Skabb
Oktober   Rinosinuit 
November   Axelstatus
December   Knästatus
     
2021    
Januari   Ankeltryck
Februari   Handeksem
Mars   Hyperlipidemi
April   Kognitiv svikt (Ny film)
Maj   Gyn-us
Juni/Juli   Rinne/Weber samt audiogramtolkning
Augusti   Epistaxis
September   Höftundersökning
Oktober   Skadedokumentation
    Checklista skadedokumentation
    RMR Våld i nära relation
November   Om digital smärtskola
December   Nevus excision
     
2022    
Januari   Läkemedel vid smärta hos äldre
Februari   Migrän
Mars   Svårt att svälja läkemedel
April   Alkoholens betydelse för olika hälsoproblem
Maj   Erektil Dysfunktion
Juni/Juli   Brytpunktssamtal
Augusti/September   Osteoporos hos äldre
Oktober   AOM
November   Bettinfektioner
December   Divertikulit