SFAM:s Torsdagsmöten

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS) bjuder in till en digital föreläsning med möjlighet till efterföljande nationell kollegial dialog för utbyte av kunskap och erfarenheter som bidrar till allmänläkarnas professionella utveckling. Var med och ta del av aktuell kunskap och hur kunniga och drivande allmänläkare kan förändra hälso- och sjukvården i riktning mot en stark allmänmedicin med utgångspunkt i en fast patient-allmänläkarrelation.

I vår ligger mötena näst sista torsdagen i månaden mellan 13-15. Mötena är utan ekonomiska bindningar och dessutom gratis för alla, även icke medlemmar i SFAM.
Kontaktperson: Anna Flod, info@sfamstorsdagsmoten.se

Länk till hemsidan med program över kommande torsdagsmöten. 

Har du inte möjlighet att delta, kan du se mötena på hemsidan ovan samt på SFAM:s torsdagsmöten Youtube-kanal

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) är allmänläkarnas vetenskapliga och professionella förening. SFAM:s ändamål är att på ett oberoende sätt främja utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin. Både färdiga och blivande specialister i allmänmedicin är välkomna som medlemmar.