Sammanfattning av ändringar vid uppdatering av RMR-Läkemedel

 

Titel på RMR: Hjärtsvikt med bevarad systolisk funktion (HFpEF)

Ansvarig terapigrupp: Hjärta-kärl

Datum: 2023-06

Sammanfattning av ändringar

SGLT2-hämmarna dapagliflozin och empagliflozin har som första läkemedel fått godkänd indikation för behandling av hjärtsvikt oavsett ejektionsfraktion. I internationella riktlinjer har rekommendationen ska givits. I aktuell version av RMR ges rekommendationen att läkemedlen
bör övervägas vid HFpEF.