Sammanfattning av ändringar vid uppdatering av RMR-Läkemedel

 

Titel på RMR: Behandling av hjärtsvikt med nedsatt systolisk funktion (HFrEF och HFmrEF)

Ansvarig terapigrupp: Hjärta-kärl

Datum: 2024-01

Sammanfattning av ändringar

Uppdatering av läkemedelsrekommendationerna vid HFmrEF