Terapigrupp Hjärta - kärl

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Hjärta - kärl.

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. 

Rekommendationer och terapiråd

Relaterad information

Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas

Kliniska råd vid behandling med nya perorala antikoagulantia (2023)

Terapigrupp

Kontaktpersoner                         

Ordförande, Per-Ola Enander, , överläkare, SkaS Lidköping

Sekreterare, Lena Gustafsson, lena.ma.gustafsson@vgregion.se, apotekare, Koncernstab för uppdrag och produktion hälso- och sjukvård

Övriga medlemmar

Jan Alvång, distriktsläkare, Närhälsan Trollhättan Jourcentral, Trollhättan

Bert Andersson, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska

Tobias Andersson, distriktsläkare, Närhälsan Norrmalm vårdcentral, Skövde

Kristina Bengtsson Boström, distriktsläkare, Närhälsan Billingen vårdcentral, Skövde

Björn Fredriksson, överläkare, Södra Älvsborgs sjukhus

Lisa Lundberg, specialistläkare, Klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Georgios Mourtzinis, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Joakim Sandstedt, ST-läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset