FaR-implementering med ekonomiskt stöd för vårdcentral och rehab inom Vårdval VGR

Regeringen har som mål att användningen av Fysisk aktivitet på recept (FaR) ska öka och bli mer likvärdig över landet. Därför genomförs nu en stor satsning nationellt för att öka användningen av FaR i primärvården. FaR är en evidensbaserad metod inom hälso- och sjukvården för att stödja patienter till ökad fysisk aktivitet. FaR kan användas i förebyggande syfte eller som del i behandling vid 35 diagnoser.

Statsbidrag

Västra Götalandsregionen har fått ett statsbidrag för att genomföra insatser som syftar till att öka användningen av FaR som metod. För att få till ett kontinuerligt och resurseffektivt arbete med FaR behöver arbetet med FaR struktureras och formas utifrån varje vårdenhets förutsättningar. Medarbetare behöver också ha kunskap om hur FaR-metoden används.

VGR har därmed beslutat att erbjuda ett ekonomiskt stöd för enheter inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab i Västra Götalandsregionen för att implementera arbetet med FaR 2024. Medlen är begränsade och principen ”först till kvarn” gäller. Fördelning kommer göras lika mellan enheter i privat respektive egenregi.

Som kunskapscentrum i VGR har Centrum för fysisk aktivitet (CFFA) fått i uppdrag att samordna utbildnings- och implementeringsinsatsen.

Insats för att implementera arbetet med FaR

Minst 70% av medarbetarna på enheten behöver genomföra insatsen för att medlen ska betalas ut. Insatsen innehåller följande delar:

  1. Nätbaserad introduktionsutbildning om fysisk aktivitet och hälsa, genomförs enskilt – 30 minuter
  2. Utbildning om FaR, genomförs på enheten – 2 timmar
  3. Skapa en lokal rutin för FaR, genomförs på enheten och skickas in till CFFA – 1 timma
  4. Uppföljning av arbetet med FaR, genomförs på enheten, 3-6 månader efter utbildningen – 1 timma

Hela utbildnings- och implementeringsinsatsen tar sammanlagt cirka 5 timmar/medarbetare. Medlen betalas ut efter att enhetschefen skickat in den lokala rutinen för FaR. Medlen baseras på enhetens storlek och enheterna har delats in i tre grupper (stor, medel och liten) utifrån enheternas intäkter per helår, se nedan:

Vårdcentral:

  • Stor: 70 000 kr
  • Medel: 50 000 kr
  • Liten: 30 000 kr

Rehab:

  • Stor: 60 000 kr
  • Medel: 30 000 kr
  • Liten: 15 000 kr

Ansökan

Enheter som önskar genomföra implementering av FaR enligt ovan och ta del av medlen fyller i ansökningsformuläret nedan. Det går att ansöka från och med 2023-11-30.

Ansökan Vårdcentral

Ansökan Rehab

Kontakt

Vid frågor kontakta Centrum för fysisk aktivitet på mail: far@vgregion.se