Kulturnämndens kultur- och arbetsstipendier 2021

Med anledning av pandemin beslutade kulturnämnden att dela ut fler kulturstipendier än normalt, 30 st mot tidigare års 10 st. Totalt delas 15 st arbetsstipendier á 100 000kr och 30 st kulturstipendier á 30 000 kr ut. Nämnden beslutar även om Skaraborgsstipendiet, som i år har två mottagare. Stipendiesumman för dem är på 30 000 kr.

– I år har vi utökat antalet stipendier och hoppas att detta blir en uppmuntran och injektion för kommande uttryck. Vi ser en stor bredd på konstnärliga uttryck och en hög kvalitet, säger Conny Brännberg, ordförande för kulturnämnden.

Med anledning av pandemin uteblir stipendieutdelningen där kulturnämnden möter stipendiaterna. Istället skickas stipendiet och diplomet hem till mottagaren och kulturnämndens presidium gratulerar med en videohälsning. Årets diplom är gjort av konstnären Christina Roos. 

Stipendierna är ett av kulturnämndens sätt att gynna nyskapande i Västra Götaland och skapa förutsättningar för långsiktigt konstnärligt skapande inom alla genrer. Stipendierna delas ut till yrkesverksamma konstnärer bosatta och verksamma i Västra Götaland. Läs mer: Kulturstipendium

Kulturstipendiater

 • Bortas Josefine Andersson                 
 • Dorna Aslanzadeh     
 • Anna Berg                                              
 • Ansgar Beste                                          
 • Tom Bogaard                                         
 • Victor Brandt                                         
 • Jonas Fröberg                                        
 • Anna Gustavsson       
 • Åsa Gustafsson          
 • Mats O Hansson        
 • Mansoor Hosseini     
 • Helga Härenstam       
 • Dominika Kemilä       
 • Eva Kruse                                                
 • Chrisse Kuisma Karlsson                     
 • Eric Langert                                            
 • Hanna Liljenberg        
 • Maria Magnusson     
 • Max Mitle                                               
 • Sara Nielsen Bonde   
 • Åsa Nordgren                                        
 • Mattias Norström     
 • Martha Ossowska Persson                 
 • Stina Pettersson         
 • Hanna Reidmar          
 • Hanna Romin                                         
 • Erika Ticona                                           
 • Berith Stennabb         
 • Kolbrún Inga Söring  
 • Smiljana Vukovic

Arbetsstipendiater

 • Marta Chaves de Melo                        
 • Stefano Conti                                        
 • Helena Fagertun        
 • Anna Maria Friman-Henriksen
 • Goran Hassanpour    
 • Eija Hetekivi Olsson  
 • Ulrika Jansson                                       
 • Ditte Johansson         
 • Jörgen Lind                                            
 • Sanna Lindholm         
 • Gloria Lopez Cleries  
 • Matti Ollikainen
 • Maria Sandlund                                  
 • Matilde Søes Rasmusson                                                            
 • Jonny Wartel

Skaraborgsstipendiater

 • Africa Coll                                               
 • Jesper Jenemark