Kulturnämndens kultur- och arbetsstipendier 2020

Västra Götalandsregionen gratulerar årets kultur- och arbetsstipendiater! Stipendierna är ett av kulturnämndens sätt att gynna nyskapande i Västra Götaland och skapa förutsättningar för långsiktigt konstnärligt skapande inom alla genrer.

Varje år delar kulturnämnden i VGR ut 10 kulturstipendier (á 30 000 kr), 15 arbetsstipendier (á 100 000 kr) och Skaraborgsstipendiet (mellan 20 000 - 30 000 kr beroende på fondens avkastning). Med anledning av det pressade läget som många kulturutövare befinner sig i har pengar i kulturnämndens budget för 2020 omfördelats för att öka antalet kulturstipendier med ytterligare 40 st.

– Kulturarbetarna är oerhört hårt drabbade av coronasituationen. De flesta föreställningar, utställningar och andra evenemang är inställda och den enskilde saknar inkomster. Därför tror vi att stipendierna är särskilt välkomna i år, säger Conny Brännberg, ordförande för Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Läs mer om kultur- och arbetsstipendier

VGRfokus: Ökat ekonomiskt stöd till kulturarbetare i Västra Götaland

Arbetsstipendier 

Olivia Bergdahl                   
Chuyia Chia                     
Rosali Grankull                        
Marie Hermanson               
Carl Javér                             
Nicolas Kolovos                  
Nora Lorek                            
Andreas Lundberg                   
Anna Lundqvist                      
Eric Magassa                        
Ania Pauser                        
Anders Ánndaris Rimpi         
Heidi Saikkonen                   
Jakob Sjöstedt                        
Mona Wallström  

Kulturstipendier 

Filip Bagewitz                      
Patrik Bengtsson 
Ebba Berg                         
Amalia Bille  
Elias Björn  
Ellinor Broman 
Karin Brygger  
Kristina Brändén Whitaker 
Hanna Chawki                      
Sokol Demaku  
Anna Eriksson  
Karl Peter Eriksson 
Mia Frankedal             
Tina Frausin                                        
Gorki Glaser Müller                       
Charlotta Grimfjord Cederblad 
Susanne Hansson 
Emma Hasselblad 
Pia Hedström  
Livia Hiselius  
Brita Huggert  
Erik Hårdstedt 
Jenny Högström                 
Karin Johansson 
Lei Feng Johansson 
Lina Järnegard 
Fabian Kallerdahl 
Karin Karinson 
Xenia Kriisin  
Magnus Larsson 
Ellen Macke Alström           
Sandra Magnusson 
Olof Marsja                        
Pia Mauno  
Anna Olsson  
Björn Perborg  
Naoko Sakata  
Karin Sandberg   
Ellen Sjö Sander 
Veera Suvalo 
Johan Svensson 
Yvonne Swahn                     
Kristina Thun  
Mauritz Tistelö 
Stina Velocette Nilson 
Amanda Werne                   
Karin Wiberg  
Karin Östberg  
Linn Österberg

Skaraborgsstipendiet

Sigrid Wallskog