Närmare till fler jobb med ny stambana Göteborg-Borås

100 000 människor reser dagligen mellan Göteborg och Borås, Det gör sträckan till ett av de största pendlingsstråken i Sverige. En ny stambana halverar restiden och ökar andelen hållbara resor. Få järnvägsprojekt i Sverige har lika stor potential som stambanan Göteborg-Borås där dagens 7 miljoner kollektivtrafikresor kan bli till 19 miljoner.

Västsveriges högst prioriterade infrastruktursatsning

Det råder en bred enighet om att den nya järnvägen Göteborg-Borås är avgörande för Västsveriges utveckling.
Dert nuvarande förslaget innebär utbyggnad av Mölndals station, kvartstrafik från Mölnlycke mot Göteborg, anslutning till Landvetter flygplats med möjlighet till förbikörning och 35 minuters restid mellan Göteborg och Borås.

Om projektet Göteborg- Borås på Trafikverkets hemsida

Västlänken sammankopplar länets järnvägar

Projektet Göteborg-Borås har stor betydelser för att få full nytta av Västlänken.Genomgående linjer via Västlänken skapar nya möjligheter till direktresor, där utbudet norr om Göteborg kan länkas samman med utbudet söder om Göteborg.

Näringslivets rekrytering och expansion underlättas

Möjligheten att arbetspendla ökar förutsättningarna för en bättre matchning mellan företagens kompetensbehov och arbetstagarnas karriärmöjligheter. För att företag ska behålla och stärka konkurrenskraften behöver de snabb och smidig tillgång till världen via Landvetter flygplats. Dessutom kan en järnväg förbi flygplatsen ge bättre underlag för direktlinjer och skapa jobb för Sveriges invånare och göra så att svenska företag kan konkurrera på den globala marknaden. 

Göteborg Landvetter Airport är Sveriges näst största flygplats och en knutpunkt med globala kopplingar, men i dag saknas tåganslutning. Företag i Västsverige har en internationell inriktning och betydelsen av bra förbindelser med flygplatsen kan inte nog betonas.

Västra Götalandsregionen satsar på utökad tågtrafik

Västra Götalands Målbild tåg 2035 anger att resandet med tåg ska tredubblas från 2006 till 2035. För att nå detta mål gör VGR stora investeringar både i nya tåg och i trafikering.
Trafikverket planerar för nya uppställningsspår söder om Mölndal. Dessa spår behövs för att hantera den utökade tågtrafiken i länet.