Rådet för industriomställning Västra Götaland

Rådet för industriomställning Västra Götaland
Fotograf: Klimat 2030, Anders Rudaeng

Rådet för industriomställning Västra Götaland består av ledande företrädare för industriföretag i Västra Götaland, varav många står inför en stor klimatutmaning. Syftet är att samla ett regionalt ledarskap för klimatomställning av industrisektorn för att skapa en gemensam bild av utmaningarna och agera för åtgärder och hinderröjning.

Rådet består av företrädare för kemi- och drivmedelsföretag som Borealis, St1 Refinery och Perstorp och stora västsvenska företag som Volvo Group och Stena Metall, samt andra nyckelaktörer från näringslivet. Andra aktörer som Chalmers och Naturskyddsföreningen ingår också i rådet som består av 12 personer och sammankallas av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen.

Deltagare i rådet

 • Anna Berggren, vice president sustainability, Perstorp Group
 • vakant, Göteborgs Hamn AB
 • Hélen Eliasson (S), regionstyrelsens ordförande, Västra Götalandsregionen
 • Anders Fröberg, VD, Borealis Sverige AB
 • Tomas Kåberger, professor, Chalmers tekniska högskola
 • Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
 • Tobias Nylander, bygg- och utvecklingschef, Rabbalshede kraft
 • Karin Sandell, chef HSSE, St1 Refinery AB
 • Anna Sundell, group sustainability manager, Stena Metall AB
 • Karin Svensson, chief sustainability officer, Volvo Group
 • Sten Tolgfors, landshövding, Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Johan Trouvé, VD, Västsvenska handelskammaren

En del av Klimat 2030

Rådet för industriomställning Västra Götaland är en del av ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland. Klimat 2030 är en del av den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland.

Rådet för industriomställning Västra Götaland (Klimat 2030)

Klimat 2030

Ersätter tidigare klimatråd

Rådet för industriomställning Västra Götaland ersätter tidigare Klimatråd Västra Götaland som tillsattes i februari 2018 och avslutade sitt uppdrag i december 2021. 

Klimatråd Västra Götaland

Lise Nordin

Regionutvecklare – processledare Klimat 2030 , Rådet för industriomställning Västra Götaland

Telefonnummer