Interiör

En sliten stol ch verktyg för att skrapa och måla om

Insatser inom området interiör, det vill säga inredning och möbler ska bidra till stärkt innovationskraft och ska ge nya affärsmöjligheter för mer resurseffektiva och giftfria produkter och tjänster. Genom ökad beställarkompetens och medvetna kundkrav på hållbara produkter och tjänster är ambitionen att öka både utbud och efterfrågan.

Birgitta Nilsson

Regionutvecklare – cirkulära affärsmodeller, hållbart mode

Telefonnummer