Textile Movement

Bara fötterna syns på en person som står på en mur med ett vitt tyllsjok framför sig, med blå himmel bakom

Vi har tagit fram en gemensam vision och strategi för att stärka Västra Götalands cirkulära textila konkurrenskraft och bli en föregångare som skapar synlighet och attraktionskraft i Europa. Västsverige har en stark och innovativ textilbransch som ska bli en föregångare i Europa i omställningen till en cirkulär ekonomi.

Textile Movement är VGR:s satsning för att etablera Västsverige som en innovativ förebild för en hållbar och cirkulär omställning inom textilbranschen i EU. 
 
Målet är att stärka företagens konkurrenskraft och öka attraktionskraften för nya investeringar och framtidens kompetensförsörjning inom textil och mode. Ambitionen är att etablera en långsiktig satsning som utvecklar och anammar Västra Götalands textila styrkeområde.  
 
Rörelsen är en bred sammanslutning av näringsliv, akademi och offentliga aktörer. Satsningen innehåller tre delar: 

Ett community

Mötesplatsen för textil cirkulär omställning. Här finns “En väg in” för att snabbt fånga upp företagens utmaningar och hjälpa varandra. Här bjuds på en gemensam portal för event, kunskap och aktiviteter hos alla deltagande organisationer på ett och samma ställe.  

Innovationer för omställning 

hos företagen inom sex prioriterade spetsar;  

 • Cirkulär design 
 • Tillgång till lokal produktion 
 • Materialutveckling 
 • Öppna innovationsmiljöer 
 • Morgondagens talanger 
 • Öppna testmarknader 

Synlighet och attraktionskraft

På den gemensamma plattformen www.textilemovement.com kommer spännande nyheter att presenteras som visar västsvensk innovationskraft och människorna som förändrar.  
 
Science Park Borås samordnar Textile Movement, de sex spetsarna kommer att drivas av olika aktörer i Västra Götaland. 

Bakgrund 

Under 2020 -2021 genomfördes ett omfattande utvecklingsarbetet och dialoger med politiker, företag och flera expertgrupper som resulterade i flera delrapporter som arbetsmaterial.  

Omvärldsanalys textilbranschen i Västra Götaland, VGR Analys 2021:4 

Slutrapport, förstudie om Europas innovativa spets och kreativa mylla, oktober 2021  

Expertgruppens visionsarbete, mars 2020 

Strategigruppen för Textile Movement

Strategigruppen är det beslutande organet för Textile Movement:  

 • TEKO, Cecilia Tall 
 • Svensk Handel, Maria Sandow/Henrik Ekelund 
 • Swedish Fashion Council, Jennie Rosén 
 • Högskolan Borås Clemens Thornquist 
 • Science Park Borås, Erik Bresky 
 • RISE, Hanna de la Motte 
 • Proteko, Christian Lundell 
 • Tillskärarakademin, Sofia Höfvner Skogh 
 • Wargön Innovation, Maria Ström 
 • Borås Stad, Anders Glemfelt 
 • Boråsregionen, Sandra Johansson 
 • Business Region Göteborg, Rasmus Heyman 
 • Turistrådet Västsverige, Gunilla Davidsson 
 • VGR, Birgitta Nilsson 

Anna-Karin Sundelius

Projektledare, Science Park Borås

Telefonnummer

Birgitta Nilsson

Regionutvecklare – cirkulära affärsmodeller, hållbart mode

Telefonnummer