Atypiska luftvägsbakterier

Synonym

Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittaci, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, TWAR 

Laboratorium

Klinisk bakteriologi

Adress

Klinisk bakteriologi
SU/Sahlgrenska
413 46  Göteborg

031-342 49 45

Mer info

Länk till extern anvisning

Övrigt

-