Tryptas, S-

Synonym

anafylaktisk reaktion, anafylaxi eller mastcellssjukdomar, systemisk mastocytos, mastcellsaktiveringssyndrom

Laboratorium

Klinisk immunologi

Adress

Klinisk immunologi
SU/Sahlgrenska
402 34  Göteborg

031-342 49 17

Mer info

Länk till extern anvisning

Övrigt

-