Parasit gastroenterit (PCR), F-

Synonym

Giardia, Cryptosporidium och Entamoeba histolytica (PCR), amöbadysentri

Laboratorium

Klinisk bakteriologi

Adress

Klinisk bakteriologi
SU/Sahlgrenska
413 46  Göteborg

031-342 49 45

Mer info

Länk till extern anvisning

Övrigt

För att påvisa de tre vanligaste protozoer som ger upphov till akut gastroenterit samt de tre tarmprotozoer som är anmälningspliktiga, d.v.s. Giardia, Cryptosporidium och Entamoeba histolytica.

Observera att inga andra protozoer/tarmparasiter påvisas med denna metod.

Vid akut gastroenterit och i remisstext angivet förekomst av immunsupression utförs per automatik även mikroskopi för påvisning av andra protozoer såsom Cyclospora cayetanensis och Cystoisospora belli (f.d. Isospora belli).