Cytomegalovirus (CMV)

Synonym

CMV, PCR och serologi 

Laboratorium

Klinisk virologi 

Adress

Klinisk virologi 
SU/Sahlgrenska
413 46  Göteborg

031-342 49 13, 342 46 69

Mer info

Länk till extern anvisning

Övrigt

-Kan även tas i bronkeoalveolärt lavage och urin.
Ingår även i Neurotropa virus och TORCH