SARS-CoV-2 RNA, Covid19

Synonym

Coronavirus från Wuhan, Novel Coronavirus, 2019-nCoV, Covid-19, 2019nCoV

Laboratorium

Klinisk virologi

Adress

Klinisk virologi 
SU/Sahlgrenska
413 46  Göteborg

031-342 49 13, 342 46 69

Mer info

Länk till extern anvisning

Övrigt

OBS! Se mer info från Smittskydd Västra Götaland för provtagning, vårdhygien mm
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskydd-vastra-gotaland/nytt-coronavirus-2019-nCoV-upptackt-i-kina/

Rutin för lab: Prover för påvisning av covid-19 sampackas tillsammans med övriga prover i lådan till Virologen. Placera proverna i separat påse