Syfilis - serologi

Synonym

Syfilis (lues) orsakas av syfilisspiroketen (Treponema pallidum).

Laboratorium

Klinisk bakteriologi

Adress

Klinisk bakteriologi
SU/Sahlgrenska
413 46  Göteborg

031-342 49 45

Mer info

Länk till extern anvisning

Övrigt

-