Sterilkontroll

Synonym

Kontroll av produkt, flytande eller fast föremål vad avser förekomst av de bakterier och svampar

Laboratorium

Klinisk bakteriologi

Adress

Klinisk bakteriologi
SU/Sahlgrenska
413 46  Göteborg

031-342 49 45

Mer info

Länk till extern anvisning

Övrigt

-