Sårsekret

Synonym

öppna sår såsom traumatiska sår, trycksår, bensår, brännskador, impetigo, sekundärinfekterade eksem m.m

Laboratorium

Klinisk bakteriologi

Adress

Klinisk bakteriologi
SU/Sahlgrenska
413 46  Göteborg

031-342 49 45

Mer info

Länk till extern anvisning

Övrigt

-