Hepatit B virus

Synonym

Hepatit B virus DNA (kvantitativ). Hepatit B virus genotypning. Hepatit B e-antigen (HBeAg).  Hepatit B s-antigen (HBsAg). Hepatit B antikroppar mot e-antigen (AHBe). Hepatit B antikroppar mot s-antigen (AHBs). Hepatit B IgG antikroppar mot c-antigen (AHBc IgG). Hepatit B IgM antikroppar mot c-antigen (AHBc IgM).

Laboratorium

Klinisk virologi 

Adress

Klinisk virologi 
SU/Sahlgrenska
413 46  Göteborg

031-342 49 13, 342 46 69

Mer info

Länk till extern anvisning

Övrigt

-