Faeces, cystor och maskägg (mikroskopi)

Synonym

tarmparasiter såsom cystor/oocystor av protozoer, larver, maskar/maskdelar och maskägg i faeces

Laboratorium

Klinisk bakteriologi

Adress

Klinisk bakteriologi
SU/Sahlgrenska
413 46  Göteborg

031-342 49 45

Mer info

Länk till extern anvisning

Övrigt

Vid frågeställning om parasit-orsakad akut gastroenterit orsakad av Giardia, Cryptosporidium eller Entamoeba histolytica, skall istället analysen Parasit gastroenterit (PCR) beställas