Filovirus (Ebolavirus, Marburgvirus)

Laboratorium

Säkerhetslaboratoriet vid Folkhälsomyndigheten

Adress

Folkhälsomyndigheten

Mer info

https://www.folkhalsomyndigheten.se/mikrobiologi-laboratorieanalyser/laboratorieanalyser-och-tjanster/analyskatalog/pcr/filovirus-ebolavirus-marburgvirus/

Ebolavirusinfektion klassas enligt smittskyddslagen som samhällsfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Om man misstänker högsmittsam blödarfeber ska extra smittskyddsåtgärder vidtas och patienten provtas och vårdas på isoleringsavdelning. Vid positivt prov ska patienten flyttas till en högisoleringsavdelning.

Meddela alltid "Klinisk mikrobiolog i beredskap" (KMiB) inför transport av höginfektiöst prov. Ring 010-205 24 00 och välj tonval 2 för att komma till "Klinisk mikrobiolog i beredskap".