Malaria

Synonym

Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale och P. malariae och apmalarian P. knowlesi

Laboratorium

Klinisk bakteriologi

Adress

Klinisk bakteriologi
SU/Sahlgrenska
413 46  Göteborg

031-342 49 45

Mer info

Länk till extern anvisning

Övrigt

Kontakta alltid Parasitlab, tel 031-342 46 45, när laboratoriet är öppet, innan prov skickas och be att få kontakt med parasitologiskt kunnig biomedicinsk analytiker, BMA.