Cryptosporidium, F-

Synonym

Kryptosporidier, Cryptosporidium parvum och hominis, Giardia och Entamoeba histolytica 

Laboratorium

Klinisk bakteriologi

Adress

Klinisk bakteriologi
SU/Sahlgrenska
413 46  Göteborg

031-342 49 45

Mer info

Länk till extern anvisning

Övrigt

-