Borrelia antikroppsbestämning

Synonym

Lyme borreliosis, spiroketen Borrelia burgdorferi

Laboratorium

Klinisk bakteriologi

Adress

Klinisk bakteriologi
SU/Sahlgrenska
413 46  Göteborg

031-342 49 45

Mer info

Länk till extern anvisning  

Övrigt

Vid misstanke om Neuroborrelios rekommenderas i första hand serologi. Sannolikt förekommer Borrelia i likvor i låga tal och kan vara svårt att detektera med PCR-teknik