Luftvägsblock

Synonym

Adenovirus DNA Bocavirus DNA Bordetella pertussis DNA Influensavirus A och B RNA Metapneumovirus RNA Parainfluensa (1, 2 och 3) RNA Respiratory syncytial virus (RSV) RNA Rhinovirus RNA Enterovirus RNA Coronavirus (NL 63, OC 43, 229E och HKU1) RNA Mykoplasma pneumonie DNA Chlamydophila pneumonie/TWAR DNA

Laboratorium

Klinisk virologi 

Adress

Klinisk virologi 
SU/Sahlgrenska
413 46  Göteborg

031-342 49 13, 342 46 69

Mer info

Länk till extern anvisning

Övrigt

-