Reumatoid faktor, klasspecifik antikropp, S-

Synonym

RF klass, RF, IgA, IgG, IgM reumatoidfaktor

Laboratorium

Klinisk immunologi

Adress

Klinisk immunologi
SU/Sahlgrenska
402 34  Göteborg

031-342 49 17

Mer info

Länk till extern anvisning

Övrigt

-