Kolera (vibrio cholerae)

Synonym

-

Laboratorium

Klinisk bakteriologi

Adress

Klinisk bakteriologi
SU/Sahlgrenska
413 46  Göteborg

031-342 49 45

Mer info

Länk till extern anvisning

Övrigt

Obs! Ska anmälas enligt smittskyddslagen.