Babesia

Synonym

-

Laboratorium

Klinisk bakteriologi

Adress

Klinisk bakteriologi
SU/Sahlgrenska
413 46  Göteborg

031-342 49 45

Mer info

Länk till extern anvisning

Övrigt

Kontakta alltid Parasitologilaboratoriet, tel. 031-342 46 45, när laboratoriet är öppet, innan prov skickas och be att få kontakt med parasitologiskt kunnig biomedicinsk analytiker, BMA

Blodutstryk måste utföras inom 6 h.