Webbutbildning om endometrios

Symtom på endometrios kan vara många och diffusa. Vi i vården behöver bli bättre på att förstå, bemöta och behandla patienter med misstänkt endometrios i tid. Nu finns en uppdaterad webbutbildning för dig som möter dessa patienter.

Webbutbildningen ger ökad kunskap om såväl symtom som diagnos och behandling, för att du som vårdmedarbetare ska känna dig tryggare i att ta hand om patienter med endometrios. Utbildningen bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid endometrios samt Västra Götalandsregionens medicinska riktlinjer för endometrios.

Utbildningen vänder sig främst till dig som arbetar på vårdcentral. Du kan också ha stor nytta av utbildningen om du jobbar inom följande verksamheter: ungdomsmottagning, barnmorskemottagning, rehabmottagning, dietistmottagning, smärtmottagning, sjukvårdsrådgivning, akutmottagning och kirurg-och medicinmottagning. Det gäller också för psykosocial och sexologisk personal i andra verksamheter.

Tre moduler

Utbildningen är uppbyggd i tre moduler, en basmodul, en modul som riktar sig till allmänläkare och en modul om gynekologisk undersökning.

Basmodulen går igenom grunderna kring endometrios och är till för dig som vill lära dig mer.

Modulen för allmänläkare riktar sig till dig som är allmänläkare på vårdcentral eller till andra professioner som har vana av att arbeta med patienter med endometrios.

Modulen gynekologisk undersökning är en film där deltagaren instrueras i hur en gynekologisk undersökning går till och vilka kliniska fynd som kan tyda på endometrios.

Utbildning i Lärportalen

Utbildningen hittar du i Lärportalen: Utbildning: Endometrios (vgregion.se)
Observera att om du inte är VGR-anställd behöver du skapa ett konto för att komma in i utbildningen.

Utbildningen har tagits fram av Kunskapscentrum för sexuell hälsa i samverkan med gynekologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Har du frågor och funderingar tveka inte att kontakta ansvariga utvecklingsledare på Kunskapscentrum för sexuell hälsa: My Opperdoes, my.opperdoes@vgregion.se eller Malin Askhamre, malin.askhamre@vgregion.se