Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Endometrios - webbutbildning

Endometrios är en vanligt förekommande sjukdom som drabbar cirka 10-15% av personer födda med livmoder i fertil ålder. Det tar cirka 8-10 år för patienter med endometrios att få adekvat behandling och diagnos vilket innebär ett onödigt långt lidande med risk för att utveckla ett kroniskt smärttillstånd och kroniska skador.

För att öka kunskapen och kompetensen för vårdpersonal som möter patienter med symtom på endometrios finns webbutbildningen endometrios i primärvården. Den ger dig som vårdpersonal inom primärvården möjlighet till ökad kunskap om endometrios och fler verktyg för att möjliggöra ett gott bemötande och omhändertagande. 

I utbildingen får du information om vad endometrios är, hur den upptäcks tidigt, behandlingsalternativ, när en patient ska remitteras till annan vårdnivå och vilka behandlingsalternativ som finns samt metoder för utredning. Utbildningen tar också upp vikten av ett professionellt bemötande. 

Utbildningen riktar sig framför allt till dig som är anställd inom primärvården. Genom utbildningens olika moduler kan du välja kunskapsnivå. 

Hur går du utbildningen?

Du som VGR anställd loggar in på Lärplattformen VGR med ditt VGR-id och ditt lösenord.

Du som inte är VGR anställd kommer åt utbildningen via lärplattformens öppna sidor Lärplattformen öppen sida.

Om du har frågor om utbildningen är du välkommen att höra av dig till: Utvecklingsledare My Opperdoes my.opperdoes@vgregion.se eller Malin Askhamre malin.askhamre@vgregion.se 

 

Bakgrund

Socialstyrelsen lanserade vid årsskiftet 2018/2019 nya nationella riktlinjer: Nationella riktlinjer för vård vid endometrios till stöd för styrning och ledning. Närhälsan, Kunskapscentrum för sexuell hälsa har i samarbete med gynekologi och reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset tagit fram en webbutbildning med syfte att öka kunskap och kompetens för vårdpersonal som möter patienter med symtom på endometrios. 

Senast uppdaterad: 2019-11-12 10:10