Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

SEXIT - samtal om sexuell hälsa och erfarenhet av våld

På grund av covid-19-situationen ställer Kunskapscentrum för sexuell hälsa in alla utbildningar som innebär fysiska träffar under april och maj.

SEXIT är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att unga som är sexuellt risktagande eller utsatta och/eller personer med erfarenhet av våld, ska identifieras och erbjudas relevant vård och stöd. SEXIT består av en förberedande utbildning, ett frågeformulär och en handbok som används som ett verktyg för att på ett standardiserat sätt ställa viktiga och ibland känsliga frågor i mötet. Genom ett strategiskt arbete kan prevention, vård och stöd relaterat till STI, oplanerade graviditeter och våld förbättras, och en jämlik vård säkerställas. Målgruppen för projektet är primärt ungdomsmottagningar men även elevhälsa och barn- och ungdoms psykiatrin pilottestar verktyget.

Sexit 3.0

Den senaste versionen av SEXIT lanserades våren 2019. SEXIT 3.0 har skett i samarbete med Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och innehåller fler frågor om erfarenhet av våld. Andra nyheter i version 3.0 är en fråga om sex som självskada, möjlighet att själv definiera sin könsidentitet och sexuella orientering, färre svarsalternativ samt flera små ändringar för att förtydliga och förbättra läsbarheten. Vår förhoppning är att alla mottagningar som utbildades i version 2.0 kommer gå över till version 3.0, därför erbjuder vi kostnadsfria exemplar av den nya handboken. Vill din mottagning ha den uppdaterade handboken kontakta: per.a.persson@vgregion.se. SEXIT 2.0 kommer ligga kvar som pdf här nedan för de som önskar fortsätta med den äldre versionen.

Vill ni börja med SEXIT?

Vi erbjuder intresserade mottagningar och verksamheter att testa SEXIT . Vi avråder ifrån att använda verktyget på egen hand utan kontakt med ansvariga, eftersom verktyget fortfarande är under utveckling. Vi rekommenderar att alla som ska arbeta med SEXIT går vår specialframtagna endagsutbildning och vår ambition är att kunna erbjuda den till alla som önskar, både i Västra Götalandsregionen och andra delar av landet, kostnadsfritt eller till självkostnadspris. Alla som går utbildningen får en tryckt version av SEXIT handboken. Handboken finns även som pdf nedan, i den kan ni läsa mer om SEXIT och hur verktyget fungerar. Du hittar svaren på de vanligaste frågorna om SEXIT här. Allt material är fritt tillgängligt.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Kontakt: per.a.persson@vgregion.se, 0700-82 59 27 (operativt ansvarig), sofia.hammarstrom@vgregion.se (projektledare och doktorand)

Hammarström S, Nilsen P, Lindroth M, Stenqvist K, Bernhardsson S. Identifying young people exposed to or at risk of sexual ill health: pilot implementation of an evidence-informed toolkit (SEXIT) at Swedish youth clinics. European Journal of Contraception and Reproductive Health Care. 2019 Feb 7:1-9. https://doi.org/10.1080/13625187.2018.1564815

Sexit nyhetsbrev

Med start 2019 finns ett SEXIT nyhetsbrev för den som vill hålla sig uppdaterad om vad som händer i projektet. Nyhetsbrevet kommer ut 2ggr/år och syftar till att sprida information, främja användningen av SEXIT , samt hålla ihop projektet nationellt. Anmäl dig till nyhetsbrevet på länken längre ner på sidan. Där finns även redan utkomna nyhetsbrev.

Anmäl dig till Sexit nyhetsbrev

SEXIT nyhetsbrev #1
SEXIT nyhetsbrev #2

Sexit catch-up

Sexit catch-up är en heldags grundutbildning i Sexit för dig som är nyanställd eller inte kunnat delta när din arbetsplats utbildades i Sexit.

Datum och tid: 9 oktober, kl 9-16
Plats: Kunskapscentrum för sexuell hälsa, kungsgatan 11, vån 5, lokal Stefan Laack. 

Anmälan via regionkalendern

Utbildningsdagen är kostnadsfri och hålls under förutsättning att tillräckligt många anmäler sig. Vi bjuder på fika - lunch på egen hand. För att anmäla dig behöver du delta under hela utbildningsdagen. 

Om du har frågor om dagen kontakta per.a.persson@vgregion.se

Välkommen!

Senast uppdaterad: 2020-03-27 09:52