Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

SEXIT - samtal om sexuell hälsa och erfarenhet av våld

SEXIT är ett forskningsprojekt och en metod som syftar till att unga som är sexuellt risktagande eller utsatta och/eller personer med erfarenhet av våld, ska identifieras och erbjudas relevant vård och stöd. SEXIT består av en förberedande utbildning, ett frågeformulär och en handbok som används som ett verktyg för att på ett standardiserat sätt ställa viktiga och ibland känsliga frågor i mötet.

Genom ett strategiskt arbete kan prevention, vård och stöd relaterat till STI, oplanerade graviditeter och våld förbättras, och en jämlik vård säkerställas. Målgruppen för projektet är primärt ungdomsmottagningar men även verksamheter som Sexualmedicinskt centrum-Pilen, Mini-Maria Göteborg, elevhälsoteam och barn- och ungdoms psykiatrin använder verktyget.

SEXIT 3.0 har tagits fram av Kunskapscentrum för sexuell hälsa i samarbete med Sexualmedicinskt centrum-Pilen, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och Smittskydd Västra Götaland.

SEXIT Nyhetsbrev

SEXIT nyhetsbrev finns för den som vill hålla sig uppdaterad om nya material, utbildningar och annat som relaterar till användningen av SEXIT. Nyhetsbrevet kommer ut 2ggr/år. Anmäl dig till nyhetsbrevet på länken längre ner på sidan, där finns även redan utkomna nyhetsbrev.

SEXIT Online på 1177 Vårdguiden

SEXIT finns i digitalt format via tjänsterna 1177 Formulär och 1177 Stöd och behandling. Tjänsterna innebär att besökaren loggar in med bankID på 1177.se och fyller i SEXIT digitalt inför ett bokat besök (online eller fysiskt besök). Så snart besökaren har svarat på frågorna kan vårdgivaren se svaren via administratörssidan och därmed vara väl förberedd inför besöket.

Det finns även möjlighet att enkelt ta fram anonymiserad statistik från tjänsten. Tjänsterna är tillgängliga för hela Sverige men mottagningen måste vara utbildad i SEXIT för att få tillgång. Maila till sofia.hammarstrom@vgregion.se för att tilldelas behörighet.

SEXIT Bild- och språkstöd samt affisch på flera språk

SEXIT Bild- och språkstöd är ett kommunikationsstöd att använda i mötet med en besökare som har behov av sådant. Materialet innehåller samma frågor som formuläret SEXIT 3.0, men några av frågorna är omformulerade för att göra dem mer lättbegripliga.

SEXIT Bild- och språkstöd finns i en version på lättare svenska samt i ytterligare fem versioner där både svenska och ett annat språk finns med (arabiska, dari, somaliska, tigrinja och engelska). Bilderna fungerar både som ett kompletterande stöd för förståelsen när besökaren besvarar frågorna, och som ett stöd i samtalet när personal går igenom svaren med besökaren.

I anslutning har vi även tagit fram en väntrumsaffisch med information på respektive språk. Materialen finns som pdf-filer längre ner på sidan samt är beställningsbara på Marknadsplatsen (VGR). Det kommer även bli möjligt att beställa tryckta exemplar för mottagningar i resten av landet.

Vill ni börja med SEXIT?

Vi erbjuder intresserade mottagningar och verksamheter att testa SEXIT. Vi avråder ifrån att använda verktyget på egen hand utan kontakt med ansvariga, eftersom verktyget fortfarande är under utveckling och eftersom vi önskar ha viss kontroll över hur verktyget används.

Vi rekommenderar att alla som ska arbeta med SEXIT går vår specialframtagna endagsutbildning och vår ambition är att kunna erbjuda den till alla som önskar, både i Västra Götalandsregionen och andra delar av landet, kostnadsfritt eller till självkostnadspris. Alla som går utbildningen får en tryckt version av SEXIT handboken. Handboken finns även som pdf nedan, i den kan ni läsa mer om SEXIT och hur verktyget fungerar.

Du hittar svaren på de vanligaste frågorna om SEXIT i dokumentet nedan. Allt material är fritt tillgängligt men får inte modifieras, ändras eller på annat sätt utvecklas utan kontakt med projektledaren.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Kontakt: per.a.persson@vgregion.se, 0700-82 59 27 (operativt ansvarig), sofia.hammarstrom@vgregion.se (projektledare och doktorand)

Hammarström S, Nilsen P, Lindroth M, Stenqvist K, Bernhardsson S. Identifying young people exposed to or at risk of sexual ill health: pilot implementation of an evidence-informed toolkit (SEXIT) at Swedish youth clinics. European Journal of Contraception and Reproductive Health Care. 2019 Feb 7:1-9. https://doi.org/10.1080/13625187.2018.1564815

SEXIT catch-up

SEXIT catch-up är en heldags grundutbildning i SEXIT för dig som är nyanställd eller inte kunnat delta när din arbetsplats utbildades.

Tillfälle 1 hösten 2020: 9 oktober

Datum och tid: 9 oktober, kl 9-16
Plats: Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Kungsgatan 11, vån 5, lokal Stefan Laack 

Anmälan till 9 oktober via regionkalendern

Tillfälle 2 hösten 2020: 9 december

Datum och tid: 9 december
Plats: Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Kungsgatan 11, vån 5, lokal Stefan Laack

Anmälan till 9 december via regionkalendern

Utbildningsdagen är kostnadsfri för dig som är anställd i Västra Götalandsregionen och hålls under förutsättning att tillräckligt många anmäler sig. Vi bjuder på fika. Lunch bekostar deltagarna själva. För att anmäla dig behöver du delta under hela utbildningsdagen. 

Om du har frågor om dagen kontakta per.a.persson@vgregion.se

Välkommen!

Senast uppdaterad: 2020-06-11 10:43