Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

SEXIT – samtal om sexuell hälsa och erfarenhet av våld

SEXIT är en metod som syftar till att unga som är sexuellt risktagande eller utsatta och/eller personer med erfarenhet av våld, ska identifieras och erbjudas relevant vård och stöd.

SEXIT består av en utbildning, ett frågeformulär och en handbok, som används som ett verktyg för att på ett standardiserat sätt ställa viktiga och ibland känsliga frågor i mötet med unga.

Målgruppen för projektet är primärt ungdomsmottagningar, men även verksamheter som Sexualmedicinskt centrum-Pilen, Mini-Maria Göteborg, elevhälsoteam och barn- och ungdomspsykiatrin använder verktyget.

SEXIT har tagits fram av Kunskapscentrum för sexuell hälsa i samarbete med Sexualmedicinskt centrum-Pilen, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och Smittskydd Västra Götaland.

Forskning

SEXIT är också ett forskningsområde där det inom KSH pågår två olika forskningsprojekt. Läs mer om forskningen kring SEXIT.

Vill ni börja med SEXIT?

Vi rekommenderar att alla som ska arbeta med SEXIT går vår  endagsutbildning, som är kostnadsfri för alla verksamheter i VGR. Alla som går utbildningen får SEXIT handboken. Handboken finns även som pdf.

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om SEXIT.

Du som vill ha ytterligare information eller vill boka utbildning för din mottagning, kontakta Per Andreas Persson, utvecklingsledare KSH: per.a.persson@vgregion.se

SEXIT nyhetsbrev

SEXIT nyhetsbrev håller dig uppdaterad om nya material, utbildningar och annat som relaterar till användningen av SEXIT. Nyhetsbrevet kommer ut  två gånger per år.

Anmäl dig till SEXIT nyhetsbrev

SEXIT nyhetsbrev #3
SEXIT nyhetsbrev #2
SEXIT nyhetsbrev #1

SEXIT catch-up

SEXIT catch-up är en heldags grundutbildning i SEXIT för dig som är nyanställd eller inte kunnat delta när din arbetsplats utbildades.

Utbildningsdagen är kostnadsfri och hålls under förutsättning att tillräckligt många anmäler sig. För att anmäla dig behöver du delta under hela utbildningsdagen.

Om du har frågor om dagen kontakta Per Andreas Persson, per.persson@vgregion.se

5 maj 2021

Datum och tid: onsdag 5 maj, kl 9-16
Plats: Digitalt

Anmälan till 5 maj via regionkalendern

16 juni 2021

Datum och tid: onsdag 16 juni, kl 9-16
Plats: Digitalt

Anmälan till 16 juni via regionkalendern

Välkommen!

Senast uppdaterad: 2021-03-30 12:06