Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter – webbutbildning

Webbutbildningen ”Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter” erbjuder grundläggande kunskaper om SRHR, ur ett livscykelperspektiv. Den visar också på att sexuell hälsa är en del av vår allmänna hälsa.

Genom filmer, frågor och interaktiva patientsituationer får du lära dig mer om hur du och din verksamhet kan utveckla arbetet med SRHR. Utbildningen består av fyra delar med följande rubriker och innehåll:

 • Vad är SRHR – ger en introduktion till ämnet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
 • Hela livet – handlar om att sexuell hälsa är en del av vår allmänna hälsa genom hela livet.
 • Varje dag – visar att sexuell hälsa är en del av hälso- och sjukvårdens utåtriktade arbete med vårdsökande och även en del av det interna arbetet med psykosocial arbetsmiljö.
 • I alla lägen – ger exempel på hur hälso- och sjukvårdspersonal kan ta upp frågor om sexuell hälsa i olika patientsituationer.

Webbutbildningen vänder sig i till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och beräknas ta cirka 20–30 minuter, men den kan genomföras vid olika tillfällen.

Utbildningen är på grundnivå och kräver inga förkunskaper.

Utbildningens innehåll:

 • Introduktion till begreppet SRHR
 • Tre grundläggande principer för arbete med SRHR
 • Sexualitetens betydelse i olika åldrar
 • Sexuell hälsa i ett livscykelperspektiv
 • SRHR och den sociala arbetsmiljön
 • SRHR och utåtriktad kommunikation – ordval och inkluderande formuleringar
 • En modell för hur frågor om sexuell hälsa kan ställas
 • Exempel på patientsituationer med koppling till SRHR

Gör utbildningen: Utbildningen hittar du i Lärportalen SRHR (vgregion.se)
Observera: För att ta del av utbildningen måste du logga in. Det gör du genom att klicka på logga in längst ner på sidan eller uppe i högra hörnet. Om du inte är anställd i VGR behöver du skapa ett konto vid inloggning.