Forum sexuell hälsa

Forum sexuell hälsa är utbildningstillfällen inom SRHR, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, för dig som arbetar med sexuell hälsa inom Västra Götalandsregionen.

Forum sexuell hälsa anordnas några gånger varje år av Kunskapscentrum för sexuell hälsa och kan ha formen av föreläsning, seminarium eller workshop. Det är alltid kostnadsfritt.

Aktuella utbildningstillfällen:

Forum sexuell hälsa – lunchföreläsningar i höst

Vid fyra tillfällen i höst ges Forum sexuell hälsa i form av digitala lunchföreläsningar. Övergripande tema för föreläsningarna är migration och etnicitet.

När: 4, 11 och 18 september och 22 oktober, klockan 12.00-13.00
Var: Digitala livesändningar via Teams. Länken skickas ut när du har anmält
dig i Regionkalendern.

4 september: Jämlik vård med fokus på migration, etnicitet och SRHR

Tina Andersson och Sofia Nilsson, Regionutvecklare på Kunskapscentrum för
jämlik vård (KJV) kommer under lunchseminariet att prata om hur vi kan
bedriva jämlikhetsarbete utifrån SRHR. Bland annat kommer de berätta om arbetsverktyg framtagna för Västra Götalandsregionen, exempelvis en lathund för vård som inte kan anstå, en rutin vid kränkning mot patient och närstående samt verktyget Riva Hinder.

Anmälan: Forum sexuell hälsa- Jämlik vård med fokus på migration, etnicitet och SRHR - Regionkalendern

11 september: En tryggare framtid – forskning i samverkan

Maria Gottvall, PhD och barnmorska och Tommy Carlsson, docent, barnmorska och intensivvårdssjuksköterska vid Röda Korsets Högskola
presenterar forskningsprojektet En tryggare framtid.

Målsättningen med forskningen är att bidra med fördjupad förståelse på hur ett tillgängligt, rättvist, inkluderande och anpassat stöd kan uppnås för personer som identifierar sig som homosexuella, bisexuella, transpersoner eller andra queera uttryck och identiteter (HBTQ+) och som har erfarenhet av migration. Genom en nära samverkan med personer som har egna erfarenheter vill de nå relevanta och viktiga resultat.

Anmälan: Forum sexuell hälsa- En tryggare framtid – Forskning i samverkan - Regionkalendern

18 september: Upplevelser av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) hos ensamkommande flickor och unga kvinnor

My Opperdoes är barnmorska, utvecklingsledare och doktorand på
Kunskapscentrum för sexuell hälsa och Göteborgs Universitet. Hon kommer
utifrån sin forskningsstudie att berätta om ensamkommande tjejer och unga
kvinnor och deras SRHR. Presentationen belyser riskfaktorer som kan leda till
försämrad SRHR, men också skyddande faktorer som kan möjliggöra att få
sina behov av SRHR blir tillgodosedda.

Anmälan: Forum sexuell hälsa- Upplevelser av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) hos ensamkommande flickor och unga kvinnor - Regionkalendern

22 oktober: Melaninrik hud med fokus på STI

Amna Elyas, dermatolog och venereolog, Hudkliniken, Skåne
Universitetssjukhus kommer att berätta om hur olika tillstånd kan identifieras
på olika hudtyper. Amna är medförfattare till boken Melaninrik hud- guide till
klinik och diagnostik och kommer att prata om den underrepresentation i
undervisningslitteratur som finns kring melaninrik hud.

Amna Elyas går även igenom terminologi som har betydelse för ett gott inkluderande bemötande. Vidare ges exempel på hur syfilis, kondylom, herpes och balanit ser ut på olika hudtyper samt hur hudsjukdomar och ärrbildning kan se ut.

Anmälan: Forum sexuell hälsa- Melaninrik hud med fokus på STI - Regionkalendern

Forum sexuell hälsa: tema hbtqi

I september 2023 hade Forum sexuell hälsa fyra digitala lunchseminarier på tema hbtqi. Välkommen att ta del av alla de inspelade forumen nedan!

Innehåll seminarier:

Förlossningsrädsla och förlossningstrauma hos hbtq-personer

Anna Malmquist är docent i socialpsykologi vid Linköpings universitet och forskar om hbtq-personers upplevelser i samband med graviditet och barnafödande. I föreläsningen pratar Anna om hur minoritetsstress påverkar hbtq-personer som väntar barn och den ökade risken för förlossningsrädsla. Anna pratar också om hur minoritetsstress påverkar hbtq-personer i samband med att förlossningskomplikationer uppstår.

Regional medicinsk riktlinje könsinkongruens och könsdysfori för barn och ungdomar

Mia Mark, enhetschef på Lundströmmottagningen presenterar den nya regionala medicinska riktlinjen (RMR) för barn och ungdomar där Lundströmmottagningen är en del i en vårdkedja avseende denna vård för barn och unga upp till 18 år. Hon redogör även kort för Socialstyrelsens uppdatering av kunskapsstödet för vård av barn och ungdomar med könsdysfori samt ger en sammanfattande beskrivning av de kliniska erfarenheter barnteamet på Lundströmmottagningen gjort sedan starten 2016.

Queera livsloppsperspektiv - sexuell hälsa, rättigheter och njutning

Suzann Larsdotter är socionom, auktoriserad specialist i klinisk sexolog och terapeut som under många år haft en fokus på åldrande och hbtq. Suzann pratar om att det ofta finns heteronormativa förväntningar på hur vi ska leva våra liv, i relation till könsidentitet och/eller sexualitet. Vad händer när personer bryter mot dessa och skapar queera livslopp? Vad behöver vi som professionella tänka på för att kunna skapa ett professionellt bemötande och förhållningssätt?

Ny digital hbtq-diplomering

Tanya Charif är utvecklingsledare på Kunskapscentrum för sexuell hälsa och arbetat med att ta fram den nya digitala hbtq-diplomeringen, som är helt kostnadsfri. Hbtq-diplomeringen stöttar hälso- och sjukvården i arbetet med att skapa en likvärdig vård oavsett kön och sexualitet. I detta seminarium får ni information om hbtq-diplomeringens upplägg, innehåll och förutsättningar för genomförande.

De inspelade utbildningstillfällena hittar du i Lärportalen: Utbildning: Forum sexuell hälsa - Sex i september (vgregion.se)
OBS: För att ta del av utbildningen måste du logga in på Lärportalen. Om du inte är anställd i VGR behöver du skapa ett konto vid inloggning.

Har du frågor om Forum sexuell hälsa, kontakta:

malin.askhamre@vgregion.se
anna.skoglund@vgregion.se
my.opperdoes@vgregion.se