Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förhandsbedömning – eFHB

Från och med 1 januari 2021 kan patienter tidigast få intyg om N- och F-tandvård det år de fyller 24 och går över till vuxentandvården. Den höjda åldersgränsen gäller även vid S-tandvård. Regler för Särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland anpassas därmed till den nationella åldersgränsen för fri tandvård – det samma gäller i alla regioner.
Regionfullmäktige, Beslut i korthet punkt 14.

Behandling och fakturering fortsätter som tidigare för unga vuxna med befintliga intyg

Intyg om N- och F-tandvård som är utfärdade till unga vuxna före 2021 fortsätter att löpa sin giltighetstid. Behandling av dessa patienter ska faktureras som tidigare.

Förhandsbedömd vård ska utföras inom ett år från beslutet

I annat fall ska en ny förhandsbedömning göras om inte annat överenskommits. Det ska då framgå varför behandlingsplanen inte kunnat följas. För S1 och S2 kan en längre behandlingsperiod än ett år accepteras.

Utförd vård ska faktureras omgående, dock senast sex månader efter behandlingsdag. Ersättning för vård äldre än sex månader utbetalas inte.

eFHB – Logga in    Vid skyddad identitet och vid utomlänsvård, se längre ner.

Du måste ha ett användarkonto med aktuella personuppgifter. Se Skaffa användarkonto i eFHB längre ner på sidan.
Manual för eFHB - version 4.1

Skicka aldrig bilagor via post då dessa inte kan tas emot.

 • Detaljerat kostnadsförslag
 • Medicinsk och odontologisk anamnes
 • Diagnos
 • Behandlingsplan
 • Indikation och motivering till den föreslagna vården
 • Prognos
 • Relevanta och aktuella röntgenbilder, som elektronisk bilaga, på CD eller USB
  - vid protetisk behandling krävs röntgen av angränsande tänder och motsatt käke
  - vid omfattande behandling krävs helstatus och/eller OPG
  - kliniska foton och/eller studiemodeller bifogas vid behov för att underlätta beslut.
 • Kostnadsförslaget ska följa Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland.

För N-tandvård gäller:

 • Allmäntandvård där bastandvård beräknas överstiga 20 000 kronor under ett kalenderår ska förhandsbedömas. Endast de åtgärder som överstiger detta basbelopp ska förhandsbedömas.
 • Specialisttandvård där bastandvård beräknas överstiga 25 000 kronor under ett kalenderår ska förhandsbedömas. Endast de åtgärder som överstiger detta basbelopp ska förhandsbedömas.

Ersättningslistan finns på sidan Ersättning – Fakturaportalen 
För vissa åtgärder och åtgärdskombinationer ska förhandsbedömning alltid ske.

För F-tandvård gäller:

 • Allmäntandvård där bastandvård beräknas överstiga 20 000 kronor under ett kalenderår ska förhandsbedömas. Endast de åtgärder som överstiger detta basbelopp ska förhandsbedömas.
 • Specialisttandvård där bastandvård beräknas överstiga 25 000 kronor under ett kalenderår ska förhandsbedömas. Endast de åtgärder som överstiger detta basbelopp ska förhandsbedömas.

Ersättningslistan finns på sidan Ersättning – Fakturaportalen
För vissa åtgärder och åtgärdskombinationer ska förhandsbedömning alltid ske.

För S-tandvård gäller:

 • Förhandsbedömning ska alltid göras om inget annat anges under respektive sjukdomsgrupp.

 Ersättningslistan finns på sidan Ersättning – Fakturaportalen

Komplettering – på begäran av vårdgivare

 • Efter avslutad förhandsbedömning ska ny förhandsbedömning göras
  - när den planerade vården behöver utökas
  - när kostnaden beräknas bli högre än det ursprungliga kostnadsförslaget

Komplettering – på begäran av bedömningstandläkare

Ska göras inom två månader efter begäran.

Alla användare i eFHB måste ha ett användarkonto med aktuella uppgifter och det gäller behandlare både hos Folktandvården och hos privata vårdgivare.

Uppdatera dina uppgifter

Om du har bytt klinik, namn eller vid annan förändring som påverkar ditt användarkonto. Då undviker du de problem som uppstår med flera registreringar.

Skicka ett mejl till oss med följande uppgifter:
- För- och efternamn
- Titel
- Personlig e-postadress
- Klinikens namn och eventuell mottagning
- Telefon- och mobilnummer
- Du som arbetar hos privata vårdgivare ska även ange vem som utfärdat ditt SITHS-kort (VGR, Alma, Svensk e-identitet eller annan)

Blankett - Behandlare hos privat vårdgivare ska registreras inom NFS-tandvård 
Ladda ner, fyll i, skriv ut, underteckna och skicka till Tandvårdssamordning.

Mejla till koncernkontoret.tandvard@vgregion.se
Ämne: Inloggning eFHB

Läs mer om SITHS-kort – eTjänstekort

Undantag – eFHB ersätts av den gamla blanketten för förhandsbedömning när det gäller:

- Patienter med skyddad identitet.
- Offentliga och privata vårdgivare i andra landstingsområden som behandlar patienter från Västra Götaland.
Blankett för förhandsbedömning

Senast uppdaterad: 2017-03-27 21:53