Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förhandsbedömning – eFHB

Förhandsbedömd vård ska utföras inom ett år från beslutet

I annat fall ska en ny förhandsbedömning göras, om inte annat överenskommits. Det ska då framgå varför behandlingsplanen inte kunnat följas. För S1 och S2 kan en längre behandlingsperiod än ett år accepteras.

Utförd vård ska faktureras omgående, dock senast sex månader efter behandlingsdag. Ersättning för vård äldre än sex månader utbetalas inte.

eFHB – Logga in     Vid skyddad identitet och vid utomlänsvård, se rutan längre ner.

Uppgradera ditt eTjänstekort/SITHS-kort

Annars kommer du inte att kunna logga in i eFHB.
Uppgraderingen kan göras från 19 februariSamverkan Västra Götaland – uppgradera, där finns allt du behöver veta.
Det tar 1-2 minuter – och måste göras i Internet Explorer 11.

(Firefox fungerar inte vid inloggning med SITHS-kort.)

Du måste ha ett användarkonto – med aktuella personuppgifter, läs rutan Skaffa användarkonto i eFHB längre ner på sidan.
Manual för eFHB - version 4.1

Bilagor via post kan vi endast i undantagsfall ta emot – och dessa fall ska motiveras av vårdgivaren.

 • Detaljerat kostnadsförslag.
 • Medicinsk och odontologisk anamnes.
 • Diagnos.
 • Behandlingsplan.
 • Indikation och motivering till den föreslagna vården.
 • Prognos.
 • Relevanta och aktuella röntgenbilder, som elektronisk bilaga, på CD eller USB
  - vid protetisk behandling krävs röntgen av angränsande tänder och motsatt käke
  - vid omfattande behandling krävs helstatus och/eller OPG
  - kliniska foton och/eller studiemodeller bifogas vid behov för att underlätta beslut.
 • Kostnadsförslaget ska följa Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland.

För N-tandvård gäller:

 • Allmäntandvård där bastandvård beräknas överstiga 20 000 kronor under ett kalenderår ska förhandsbedömas. Endast de åtgärder som överstiger detta basbelopp ska förhandsbedömas.
  - Avtagbar protetik (åtgärderna 822-824, 827-829) räknas inte in i basbeloppet och ska alltså inte förhandsbedömas.
 • Specialisttandvård där bastandvård beräknas överstiga 25 000 kronor under ett kalenderår ska förhandsbedömas. Endast de åtgärder som överstiger detta basbelopp ska förhandsbedömas.
  - Avtagbar protetik (åtgärderna 822-824, 827-829) räknas inte in i basbeloppet och ska alltså inte förhandsbedömas.
 • Garantitiden för avtagbar protetik och skenor är ett år. Fakturering för samma åtgärder inom garantitiden godkänns inte.
 • Val av vårdmodell ska anges – K, P eller M1-3 (se avsnittet Tre vårdmodeller för N-tandvård).
 • All tidsdebitering ska förhandsbedömas.
 • Vård utförd inom basbeloppet ska beskrivas i anamnesrutan vid ansökan om utökad vård.
 • All fast protetik ska förhandsbedömas – och garantitiden är tre år. Fakturering för samma åtgärder inom garantitiden godkänns inte.
 • Implantatstödd protetik i undantagsfall kan godkännas vid svår oralmotorisk funktionsnedsättning.
 • Alla åtgärder i Ersättningslistan som anger FHB i kolumnen Upplysningar ska förhandsbedömas:
  - Endast tillkommande åtgärder som inte har utförts ska registreras och kostnadsberäknas.
  - I anamnesrutan ska den redan utförda bastandvården kort beskrivas.

Ersättningslistan finns på sidan Ersättning – Fakturaportalen 
För vissa åtgärder och åtgärdskombinationer ska förhandsbedömning alltid ske.

För F-tandvård gäller:

 • Allmäntandvård där bastandvård beräknas överstiga 20 000 kronor under ett kalenderår ska förhandsbedömas. Endast de åtgärder som överstiger detta basbelopp ska förhandsbedömas.
  - Avtagbar protetik (åtgärderna 822-824, 827-829) räknas inte in i basbeloppet och ska alltså inte förhandsbedömas.
 • Specialisttandvård där bastandvård beräknas överstiga 25 000 kronor under ett kalenderår ska förhandsbedömas. Endast de åtgärder som överstiger detta basbelopp ska förhandsbedömas.
  - Avtagbar protetik (åtgärderna 822-824, 827-829) räknas inte in i basbeloppet och ska alltså inte förhandsbedömas.
 • Garantitiden för avtagbar protetik och skenor är ett år. Fakturering för samma åtgärder inom garantitiden godkänns inte.
 • Godkända åtgärder för F-tandvård anges med X i Ersättningslistans högerkolumn.
 • F-grupptillhörighet ska anges.
 • All tidsdebitering ska förhandsbedömas.
 • Vård utförd inom basbeloppet ska beskrivas i anamnesrutan vid ansökan om utökad vård.
 • Fast protetik inte ingår och aldrig godkänns vid eFHB.
 • Alla åtgärder i Ersättningslistan som anger FHB i kolumnen Upplysningar ska förhandsbedömas:
  - Endast tillkommande åtgärder som inte har utförts ska registreras och kostnadsberäknas.
  - I anamnesrutan ska den redan utförda bastandvården kort beskrivas.

Ersättningslistan finns på sidan Ersättning – Fakturaportalen 
För vissa åtgärder och åtgärdskombinationer ska förhandsbedömning alltid ske.

För S-tandvård gäller:

 • Förhandsbedömning ska alltid göras om inget annat anges under respektive sjukdomsgrupp.

 Ersättningslistan finns på sidan Ersättning – Fakturaportalen

 • Unga vuxna med intyg om N-tandvård eller F-tandvård har rätt till fullständig tandvård enligt Underlag för avtal om fri tandvård till unga vuxna – Riktlinjer, se sidan Unga vuxna 20-24 år.  
  Ingen förhandsbedömning behövs därför.
 • Vid S-tandvård ska förhandsbedömning alltid göras om inget annat anges under respektive sjukdomsgrupp.
 • patienten är berättigad till Särskilt tandvårdsstöd
 • vården omfattas av Regler för Särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland
 • den föreslagna vården är lämplig med hänsyn till patientens hälsa och behov
 • kostnadsnivån är skälig.

Komplettering – på begäran av vårdgivare

 • Före avslutad förhandsbedömning
  - ring Enhet Tandvård.
 • Efter avslutad förhandsbedömning – ny förhandsbedömning ska göras
  - när den planerade vården behöver utökas
  - när kostnaden beräknas bli högre än det ursprungliga kostnadsförslaget.

Komplettering – på begäran av bedömningstandläkare

Ska göras inom två månader efter begäran.

Alla användare i eFHB måste ha ett användarkonto med aktuella uppgifter – det gäller behandlare både hos Folktandvården och hos privata vårdgivare.

Uppdatera dina uppgifter

Om du har bytt klinik, namn eller vid annan förändring som påverkar ditt användarkonto. Då undviker du de problem som uppstår med flera registreringar.

Skicka ett mejl till oss med följande uppgifter:
- För- och efternamn
- Titel
- Personlig e-postadress
- Klinikens namn och eventuell mottagning
- Telefon- och mobilnummer
- Du som arbetar hos privata vårdgivare ska även ange vem som utfärdat ditt SITHS-kort (VGR, Alma, Svensk e-identitet eller annan)

Blankett - Behandlare hos privat vårdgivare ska registreras inom NFS-tandvård 
Ladda ner, fyll i, skriv ut, underteckna och skicka till Enhet Tandvård.

Mejla till
koncernkontoret.tandvard@vgregion.se
Ämne: Inloggning eFHB

Läs mer om SITHS-kort – eTjänstekort

Undantag – eFHB ersätts av den gamla blanketten för förhandsbedömning när det gäller:

- Patienter med skyddad identitet.
- Offentliga och privata vårdgivare i andra landstingsområden som behandlar patienter från Västra Götaland.
Blankett för förhandsbedömning

Senast uppdaterad: 2020-02-20 10:19