Förhandsbedömning – eFHB

SIDAN SKA UPPDATERAS - reglerna för 2019 börjar gälla 15 januari.

Förhandsbedömning ska göras för

 • Allmäntandvård där bastandvård beräknas överstiga 20 000 kronor per kalenderår ska förhandsbedömmas. Endast de åtgärder som överstiger detta basbelopp ska förhandsbedömas.
  Avtagbar protetik (åtgärderna 822-824, 827-829) räknas inte in i basbeloppet och ska alltså inte förhandsbedömas.
 • Specialisttandvård där bastandvård beräknas överstiga 25 000 kronor per kalenderår ska förhandsbedömmas. Endast de åtgärder som överstiger detta basbelopp ska förhandsbedömas.
  Avtagbar protetik (åtgärderna 822-824, 827-829) räknas inte in i basbeloppet och ska alltså inte förhandsbedömas.
 • All tidsdebitering ska förhandsbedömas.
 • Ersättningslistan anger FHB vid de åtgärder som alltid ska förhandsbedömas. Ersättningslistan finns på sidan Ersättning – fakturering

Endast tillkommande åtgärder som inte har utförts ska registreras och kostnadsberäknas. I anamnesrutan ska den redan utförda bastandvården kort beskrivas.

Logga in – eFHB  Det är endast i undantagsfall vi kan ta emot bilagor via post – och dessa fall ska motiveras av vårdgivaren.

Du måste ha ett användarkonto – med aktuella personuppgifter, läs mer längst ner på sidan. Manual för eFHB - version 4.1

Undantag – eFHB ersätts av den gamla blanketten för förhandsbedömning när det gäller:

- patienter med skyddad identitet
- offentliga och privata vårdgivare i andra landstingsområden som behandlar patienter från Västra Götaland.
Blankett för förhandsbedömning

 • detaljerat kostnadsförslag
 • medicinsk och odontologisk anamnes
 • diagnos
 • behandlingsplan
 • indikation och motivering till den föreslagna vården
 • prognos
 • relevanta och aktuella röntgenbilder, som elektronisk bilaga, på CD eller USB.

- Vid protetisk behandling krävs röntgen av angränsande tänder och motsatt käke.
- Vid omfattande behandling krävs helstatus och/eller OPG.
- Kliniska foton och/eller studiemodeller bifogas vid behov för att underlätta beslut.
- Kostnadsförslaget ska följa Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland.

 • om patienten är berättigad till Särskilt tandvårdsstöd
 • om vården omfattas av regelverket för Särskilt tandvårdsstöd
 • om den föreslagna vården är lämplig med hänsyn till patientens hälsa och behov
 • om kostnadsnivån är skälig.

Komplettering av FHB – före beslut

 • kan göras av vårdgivare per telefon till Enhet Tandvård
 • ska göras inom fyra månader efter begäran från bedömningstandläkare.

Komplettering av FHB – efter beslut

 • ska göras med ny eFHB
 • ska göras när den planerade vården behöver utökas
 • ska göras när kostnaden beräknas bli högre än det ursprungliga kostnadsförslaget.

För N-tandvård gäller att

 • val av vårdmodell ska anges – K, P eller M1-3 (se avsnittet Tre vårdmodeller för N-tandvård)
 • all tidsdebitering ska förhandsbedömas
 • allmäntandvård där bastandvård beräknas överstiga 12 000 kronor per kalenderår ska förhandsbedömas
 • specialisttandvård där bastandvård beräknas överstiga 20 000 kronor per kalenderår ska förhandsbedömas
 • vård utförd inom basbeloppet ska beskrivas i anamnesrutan vid ansökan om utökad vård
 • all fast protetik ska förhandsbedömas
 • implantatstödd protetik i undantagsfall kan godkännas vid svår oralmotorisk funktionsnedsättning.

- Avtagbar protetik behöver inte förhandsbedömas och ska inte räknas in i beloppen ovan.
- Detta gäller åtgärderna 822, 823, 824, 827, 828 och 829.
- Garantitiden är två år för fast protetik och ett år för avtagbar protetik och skenor. Fakturering för samma åtgärder inom garantitiden godkänns inte.

För F-tandvård gäller att

 • F-grupptillhörighet ska anges
 • all tidsdebitering ska förhandsbedömas
 • bastandvård inom allmäntandvård som beräknas överstiga 12 000 kronor per kalenderår ska förhandsbedömas
 • bastandvård inom specialisttandvård som beräknas överstiga 20 000 kronor per kalenderår ska förhandsbedömas
 • vård utförd inom basbeloppet ska beskrivas i anamnesrutan vid ansökan om utökad vård
 • fast protetik inte ingår och aldrig godkänns vid eFHB.

- Avtagbar protetik behöver inte förhandsbedömas och ska inte räknas in i beloppen ovan.
- Detta gäller åtgärderna 822, 823, 824, 827, 828 och 829.
- Garantitiden för avtagbar protetik och skenor är ett år. Fakturering för samma åtgärder inom garantitiden godkänns inte.
- Godkända koder för F-tandvård anges särskilt i Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland.

För S-tandvård gäller att

 • förhandsbedömning ska göras i den omfattning som nämns under varje sjukdomsgrupp
 • all tidsdebitering ska förhandsbedömas.
 • Ingen förhandsbedömning behövs.
 • Unga vuxna med intyg om N-tandvård eller F-tandvård har rätt till fullständig tandvård enligt Riktlinjer om fri tandvård till unga vuxna.
 • Unga vuxna betalar ingen patientavgift.

Alla användare i eFHB måste ha ett användarkonto med aktuella uppgifter – det gäller behandlare både hos Folktandvården och hos privata vårdgivare. Uppdatera dina uppgifter om du har bytt klinik, namn och vid annan förändring som påverkar ditt användarkonto. Då undviker du de problem som uppstår med flera registreringar.

Skicka ett mejl till oss med följande uppgifter:
- För- och efternamn
- Titel
- Personlig e-postadress
- Klinikens namn och eventuell mottagning
- Telefon- och mobilnummer
- Du som arbetar hos privata vårdgivare ska även ange vem som utfärdat ditt SITHS-kort (VGR, Alma, Svensk e-identitet eller annan)

Mejla till
koncernkontoret.tandvard@vgregion.se
Ämne: Inloggning eFHB

Läs mer om SITHS-kort – eTjänstekort

Senast uppdaterad: 2019-01-11 10:58