Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Granskning av fakturerade behandlingar – NFS-tandvård

Tandvårdssamordning arbetar systematiskt med kvalitet i den tandvård som Västra Götalandsregionen administrerar. Kvalitetsgranskningen utökades 2019 till att omfatta all behandling inom Särskilt tandvårdsstöd, NFS-tandvård.

Syftet med kvalitetsgranskning inom NFS-tandvården är att ersättning bara ska utbetalas för vård av godtagbar kvalitet*.

Speciell vikt läggs vid att den utförda vården är korrekt dokumenterad och att N- och F-tandvård baseras på en individanpassad och långsiktig behandlingsplan.

Målet är också få en ökad dialog med vårdgivarna.

* En godtagbar kvalitet grundas på Tandvårdsförordningen, Socialstyrelsens föreskrifter, Regler för Särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland och Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland.

Insända räkningar för NFS-tandvård kan plockas ut slumpvis eller riktat. Det är främst underlagen och dokumentationen av den vård som den utplockade räkningen avser som granskas. Vårdgivaren meddelas via mejl där journalhandlingar i ärendet begärs in:

  • Journal med behandlingsplan, hälsodeklaration, relevanta röntgenbilder och fotografier med mera från och med senaste basundersökningen (åtgärd 101).
  • All annan dokumentation som vårdgivaren anser vara relevant för debiteringen.

eFHB – Logga in

De begärda handlingarna ska sändas till Tandvårdssamordning Koncernkontoret inom 15 kalenderdagar via eFHB. Klicka på länken ovan eller på Förhandsbedömning i sidmenyn.

Logga in och välj fliken Granskning, välj Ärende och lägg till de dokument som ska sändas in. Du kan inte komplettera i efterhand. Om handlingar saknas anses dokumentationen bristfällig och ersättning utbetalas inte för den aktuella räkningen (se nedan).

Kvalitetstandläkare på Tandvårdssamordning bedömer utifrån de insända handlingarna om den fakturerade vården är korrekt dokumenterad och utförd enligt Regler och Ersättningslista för Särskilt tandvårdsstöd på sidan Ersättning – Fakturaportalen

Om kvalitetskraven inte är uppfyllda för samtliga åtgärder utbetalas ingen ersättning för den aktuella räkningen. Ny räkning kan skickas in för korrekt dokumenterade åtgärder.

Målet är att granskningen ska vara klar inom 25 dagar räknat från första arbetsdagen Tandvårdssamordning tagit emot handlingarna. Utbetalning av vårdgivarens ersättning sker direkt efter godkänd granskning.

Senast uppdaterad: 2017-02-08 16:32