Granskning av fakturerade behandlingar – NFS-tandvård

UPPDATERAD 2019

Enhet Tandvård arbetar systematiskt med kvalitet i den tandvård som Västra Götalandsregionen administrerar. Kvalitetsgranskningen utökas 2019 till att omfatta all behandling inom Särskilt tandvårdsstöd, NFS-tandvård

Syftet med kvalitetsgranskning inom NFS-tandvården är att ersättning bara ska utbetalas för vård av godtagbar kvalitet*. Speciell vikt läggs vid att den utförda vården är korrekt dokumenterad och att N- och F-tandvård baserad på en långsiktig behandlingsplan (se Regler för Särskilt tandvårdsstöd – på sidan Ersättning – fakturering).

Målet är också få en ökad dialog med vårdgivarna, vilket kan bidra till ytterligare kvalitetsutveckling.

Slumpvist eller riktat urval av ärenden

Insända räkningar angående NFS-tandvård kan plockas ut – slumpvis eller riktat. Det är främst underlagen och dokumentationen av den vård som den utplockade räkningen avser som kommer att granskas. Vårdgivaren meddelas via mejl där journalhandlingar i ärendet begärs in:

  • Journal med behandlingsplan, hälsodeklaration, relevanta röntgenbilder och fotografier med mera från och med senaste basundersökningen (åtgärd 101).
  • All annan dokumentation som vårdgivaren anser vara relevant för debiteringen i det aktuella ärendet.

Journalhandlingar skickas in via eFHB
LOGGA IN – eFHB

De begärda handlingarna ska sändas till Enhet Tandvård inom 15 kalenderdagar via eFHB – klicka på länken ovan eller på Förhandsbedömning i menyn till vänster.
Logga in och välj fliken Granskning, välj Ärende och lägg till de dokument som ska sändas in. Du kan inte komplettera i efterhand. Om handlingar saknas anses dokumentationen bristfällig och ersättning utbetalas inte för den aktuella räkningen (se nästa stycke).

Bara insända handlingar ligger till grund för beslut

Kvalitetstandläkare på Enhet Tandvård bedömer utifrån de insända handlingarna om den fakturerade vården är korrekt dokumenterad och utförd i enlighet med de regler som anges i Regler och Ersättningslista för Särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland – på sidan Ersättning – fakturerig.

Om kvalitetskraven inte är uppfyllda för samtliga åtgärder utbetalas ingen ersättning för den aktuella räkningen. Ny räkning kan skickas in för korrekt dokumenterade åtgärder.

Beslut inom 25 dagar

Målet är att granskningen ska vara klar inom 25 dagar räknat från första arbetsdagen Enhet Tandvård mottagit begärda handlingar. Utbetalning av vårdgivarens ersättning sker snarast efter godkänd granskning.

             * Vad som är godtagbar kvalitet grundas på Tandvårdsförordningen, Socialstyrelsens föreskrifter, Regler för Särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland och Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland

Senast uppdaterad: 2019-01-11 11:00