Granskning av fakturerade behandlingar – NFS-tandvård

Tandvårdssamordning arbetar systematiskt med kvalitet i den tandvård som Västra Götalandsregionen administrerar. Kvalitetsgranskningen utökades 2019 till att omfatta all behandling inom Särskilt tandvårdsstöd, NFS-tandvård.

Syftet med kvalitetsgranskning inom NFS-tandvården är att ersättning bara ska utbetalas för vård av godtagbar kvalitet*.

Speciell vikt läggs vid att den utförda vården är korrekt dokumenterad och att N- och F-tandvård baseras på en individanpassad och långsiktig behandlingsplan.

Målet är också få en ökad dialog med vårdgivarna.

En godtagbar kvalitet grundas på Tandvårdsförordningen, Socialstyrelsens föreskrifter, Regler för Särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland och Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland.

För fullständig information om kvalitetsgranskningen se aktuellt regelverk