Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

N-tandvård
och munhälsobedömning

Personer som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg kan ha rätt till intyg om N-tandvård. Patienten betalar samma avgifter som i hälso- och sjukvården och får samma högkostnadsskydd och frikort efter 1 150 kronor i patientavgift under tolv månader. Patienten får välja tandläkare och behöver inte genomgått en munhälsobedömning.

 • Berättigade patienter ska identifieras av kommunala intygsutfärdare och behandlas inom Särskilt tandvårdsstöd från 1 januari det år de fyller 20 år. 
 • Intyget ska kontrolleras vid varje besök. Om patienten saknar giltig ID-handling måste den som följer med intyga vem personen är. Anledningen till kontrollen är att intyg kan vara tidsbegränsade och kan dras in om villkoren inte längre är uppfyllda.
 • Patientavgift betalas vid varje besök – Patientavgift och eFrikort med mera
  Högkostnadsskyddet är 1 150 kronor
  Unga vuxna och personer som fyllt 85 år betalar ingen patientavgift.
 • Ersättning från Försäkringskassan kan inte kombineras med NFS-tandvård.

Bedömningen ska göras med hänsyn till den enskildes allmäntillstånd och behov för att avgöra vilken behandlingsnivå som är lämplig.
- Förebyggande och akuta insatser ska vara prioriterade.
- Konserverande och protetisk behandling ska förbättra patientens förmåga att äta och tala samt bidra till ett godtagbart utseende utan besvärande tandluckor för patienten.

 • Om allmäntillståndet inte medger mer omfattande tandvård, bör denna istället inriktas på att hålla patienten fri från allvarliga och sjukliga förändringar i munnen för att motverka smärta och andra obehag.
 • Om prognosen för en behandling är tveksam, bör tandvården genomföras i etapper så att resultatet av de först insatta behandlingsåtgärderna kan utvärderas innan en mer omfattande behandling genomförs.

Giltighetstiden: Intyget kan tidsbegränsas om förbättringsutsikten inte kan bedömas.

N-tandvård och F-tandvård bör registreras i Socialstyrelsens tandhälsoregister. Åtgärdskoder ska skickas via journalsystemet till Försäkringskassan som vidarebefordrar uppgifterna till tandhälsoregistret.

 • Vid N-tandvård ska det anges vilken personkrets 1-4. Om detta är okänt ska kategori 1 anges.
 • Vid F-tandvård ska diagnoserna F1-F11 anges.

Åtgärderna ska registreras inom 14 dagar efter utförandet.

Rätt till intyg om N-tandvård har personer som:

 1. Bor i särskilt boende (äldreboende, servicehus och gruppbostäder) med tillsyn större delen av dygnet och där förbättringsutsikten bedöms vara liten. Här avses personer som kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för enligt Hälso- och sjukvårdslagen.
  OBS! Det är personens behov av omvårdnad som avgör bedömningen.

 2. Bor i eget boende med mycket hög grad av service och omsorg under dygnet och som vårdas av hemtjänst eller hemsjukvård. Här avses personer med små förbättringsutsikter och därför berörs inte de med enbart behov av dagliga injektioner eller omläggningar, inte heller de med tillfälligt behov av sjukvård eller sjukhusvistelse.
  OBS! Det är personens behov av omvårdnad som avgör bedömningen.

 3. Har beslut om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

 4. Har assistansersättning från Försäkringskassan eller får stöd och hjälp av anhörig med anledning av begåvningshandikapp, psykiskt eller fysiskt funktionshinder eller svår kronisk sjukdom. Här avses även personer med begränsad verklighetsuppfattning på grund av långvarigt och allvarligt psykiskt funktionshinder såsom vid psykossjukdom.
  OBS! Det är personens behov av omvårdnad som avgör bedömningen.

Kommunens intygsutfärdare

Enhetschefer, sjuksköterskor, LSS-handläggare med flera kan vara intygsutfärdare och ska identifiera berättigade personer som fyllt 20 år.
Läs mer på vardsamverkan.se/tandvard-intygsbestallningen.
Gäller personer 1-3 ovan.

Privat ansökan om intyg för N-tandvård

Gäller personer i grupp 4 ovan: Personer som vårdas av anhöriga i hemmet eller har assistansersättning från Försäkringskassan och därför inte har någon kontaktperson i sin kommun, ska fylla i en ansökan och skicka den till Tandvårdssamordning.
Läkarintyg om sjukdom, medicinering och funktionsnivå ska bifogas.

Senast uppdaterad: 2020-10-20 17:58