F-tandvård
vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning

Personer med stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå behandling i tandvården på grund av nedanstående diagnoser kan ha rätt till intyg om F-tandvård. Patienten betalar för sin tandvård enligt det nationella högkostnadsskyddet för öppna hälso- och sjukvården med samma rätt till frikort. Patienten får välja tandläkare.

  • För fullständig information om berättigade till F-tandvård och regel gällande F-tandvård se aktuellt regelverk  
  • Berättigade patienter ska identifieras av sjukvården och behandlas inom Särskilt tandvårdsstöd från 1 januari det år de fyller 24 år
  • Intyget ska kontrolleras vid varje besök. Om patienten saknar giltig ID-handling, måste den som följer med intyga vem personen är.

Patientavgift betalas vid varje besök. Personer som fyllt 85 år betalar ingen patientavgift.

Informationsmaterial


Presentation: F-tandvård och STB med mera

Patienten kan ha rätt till intyg om F-tandvård vid:

F1 Svår psykisk funktionsnedsättning

F2 Parkinsons sjukdom

F3 MS – Multipel Skleros

F4 CP – Cerebral Pares

F5 RA – Reumatoid Artrit

F6 SLE – Systemisk Lupus Erythematosus

F7 Sklerodermi

F8 ALS, Amyotrofisk Lateral Skleros

F9 Orofacial funktionsnedsättning

F10 Stroke, symtom som kvarstår efter sex månader

F11 Sällsynta diagnoser med eller utan orala symtom

 

Rätt till intyg om F-tandvård har personer som:

- har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå behandling i tandvården på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning
eller
- på grund av en sällsynt diagnos har stora svårigheter att sköta sin munhygien, att genomgå behandling i tandvården eller har orofaciala symtom.

I övrigt se varje diagnos F1-F11.

Läkarintyg - så gör du

Tandvårdssamordning Koncernkontoret har nu infört digital ansökan gällande F-tandvårdsintyg för de personer som har rätt till särskilt tandvårdsstöd. Undantagna är patienter med skyddad identitet, se information längre ned.

Ansökan kan endast göras av legitimerad läkare.

Så här gör du:

Patienter med skyddad identitet:

För patienter med skyddad identitet ska ansökan fortsatt göras med blankett. Fyll i, skriv ut, underteckna och skicka med post till:

Västra Götalandsregionen
Tandvårdssamordning
Koncernkontoret
Regionens Hus
405 44 GÖTEBORG

Blankett läkarintyg för F-tandvård