Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

F-tandvård
vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning

Personer med stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå behandling i tandvården på grund av nedanstående diagnoser kan ha rätt till intyg om F-tandvård. Patienten betalar för sin tandvård enligt det nationella högkostnadsskyddet för öppna hälso- och sjukvården med samma rätt till frikort. Patienten får välja tandläkare.

  • Berättigade patienter ska identifieras av sjukvården och behandlas inom Särskilt tandvårdsstöd från 1 januari det år de fyller 24 år. Läs mer under Unga vuxna med Särskilt tandvårdsstöd.
  • Intyget ska kontrolleras vid varje besök. Om patienten saknar giltig ID-handling, måste den som följer med intyga vem personen är. Anledningen till kontrollen är att intyg dels kan vara tidsbegränsade, dels kan dras in om villkoren inte längre är uppfyllda. Intyg om F-tandvård gäller i fyra år men F2-F4 och F8 gäller tills vidare.

Patientavgift betalas vid varje besök – Patientavgift, eFrikort med mera
Högkostnadsskydd

Personer som fyllt 85 år betalar ingen patientavgift.

Utbilda dig om F-tandvård

Snabbkurs om F-tandvård

Informationsmaterial

Folder: F-tandvård vid svår psykisk funktionsnedsättning För dig med patienter i primärvården och psykiatrin.
Presentation: F-tandvård och STB med mera För primärvården och psykiatrin.

Rätt till intyg om F-tandvård har personer som:

- har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå behandling i tandvården på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning
eller
- på grund av en sällsynt diagnos har stora svårigheter att sköta sin munhygien, att genomgå behandling i tandvården eller har orofaciala symtom.

I övrigt se varje diagnos F1-F11.

Från läkarintyg till beslut om tandvårdsintyg

  • Läkarintyg med funktionsbedömning Socialstyrelsens intygsblankett 
    Fyll i, skriv ut, underteckna och skicka till Tandvårdssamordning koncernkontoret
  • Bedömning av Tandvårdssamordning koncernkontoret som beslutar om personen har rätt till intyg om F-tandvård.
  • Beviljade personer får ett intyg och informeras om att de ska kunna legitimera sig vid besöken om de inte redan är välkända där, och att giltighetstiden kommer att kontrolleras rutinmässigt varje gång.
    I intygsbrevet står dessutom intygsnumret, giltighetstiden och utfärdare.
  • Patienten bokar själv tid hos valfri tandläkare.

Läkarintyg

Utifrån fastställd diagnos gör läkaren en bedömning om personen har en svår till fullständig funktionsnedsättning avseende svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå en behandling i tandvården.

N-tandvård och F-tandvård ska registreras i Socialstyrelsens tandhälsoregister. Åtgärdskoder ska skickas via journalsystemet till Försäkringskassan som vidarebefordrar uppgifterna till tandhälsoregistret.

Åtgärderna ska registreras inom 14 dagar efter utförandet.

Senast uppdaterad: 2017-02-08 15:23