Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

F-tandvård
vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning

Personer med stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå behandling i tandvården på grund av nedanstående diagnoser kan ha rätt till intyg om F-tandvård. Patienten betalar för sin tandvård enligt det nationella högkostnadsskyddet för öppna hälso- och sjukvården med samma rätt till frikort. Patienten får välja tandläkare.

  • Berättigade patienter ska identifieras av sjukvården och behandlas inom Särskilt tandvårdsstöd från 1 januari det år de fyller 24 år. Läs mer under Unga vuxna med Särskilt tandvårdsstöd.
  • Intyget ska kontrolleras vid varje besök. Om patienten saknar giltig ID-handling, måste den som följer med intyga vem personen är. Anledningen till kontrollen är att intyg dels kan vara tidsbegränsade, dels kan dras in om villkoren inte längre är uppfyllda. Intyg om F-tandvård gäller i fyra år men F2-F4 och F8 gäller tills vidare.

Patientavgift betalas vid varje besök – Patientavgift, eFrikort med mera
Högkostnadsskydd

Personer som fyllt 85 år betalar ingen patientavgift.

Informationsmaterial

Folder: F-tandvård vid svår psykisk funktionsnedsättning För dig med patienter i primärvården och psykiatrin.
Presentation: F-tandvård och STB med mera För primärvården och psykiatrin.

Rätt till intyg om F-tandvård har personer som:

- har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå behandling i tandvården på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning
eller
- på grund av en sällsynt diagnos har stora svårigheter att sköta sin munhygien, att genomgå behandling i tandvården eller har orofaciala symtom.

I övrigt se varje diagnos F1-F11.

Läkarintyg - så gör du

Tandvårdssamordning Koncernkontoret har nu infört digital ansökan gällande F-tandvårdsintyg och N-tandvårdsintyg för de personer som har rätt till särskilt tandvårdsstöd. Undantagna är patienter med skyddad identitet, se information längre ned.

Ansökan kan endast göras av legitimerad läkare.

Så här gör du:

  • Se till att ditt SITHS-kort sitter i datorn.
  • Klicka på denna länk för att komma till Intygsbeställningen: https://intygsbestallning.vgregion.se/
  • Välj ansökan för F- eller N-tandvårdsintyg.
  • Fyll i mallen med de uppgifter som krävs.
  • För N-tandvårdsintyg: var noga med att fylla i vilka stödinsatser som krävs för personen.

Patienter med skyddad identitet:

För patienter med skyddad identitet ska ansökan fortsatt göras med blankett. Fyll i, skriv ut, underteckna och skicka med post till:

Västra Götalandsregionen
Tandvårdssamordning
Koncernkontoret
Regionens Hus
405 44 GÖTEBORG

Blankett läkarintyg för F-tandvård 

Blankett läkarintyg för N-tandvård

Privat ansökan om intyg om N-tandvård är inte längre möjlig för patienten att göra.

För frågor vänligen kontakta oss: Kontakta tandvårdssamordning

N-tandvård och F-tandvård ska registreras i Socialstyrelsens tandhälsoregister. Åtgärdskoder ska skickas via journalsystemet till Försäkringskassan som vidarebefordrar uppgifterna till tandhälsoregistret.

Åtgärderna ska registreras inom 14 dagar efter utförandet.

Senast uppdaterad: 2021-12-16 09:55