Ersättningslista och regler för särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland 2023

Alla nyheter och ändringar är samlade och beskrivna i början av respektive dokument.

Ersättningslista och regler 2023

För information om ersättning per åtgärd inom det särskilda tandvårdsstödet NFS, se nedan prislistor för allmän- respektive specialisttandvård

Prislista ATV

Prislista STV

Ersättningslista och regler 2022

För information om ersättning per åtgärd inom det särskilda tandvårdsstödet NFS, se nedan prislistor för allmän- respektive specialisttandvård

Prislista ATV

Prislista STV