Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

RPT ohälsosam viktutveckling hos barn och unga - nedslag i arbetet

Det regionala processteamet ohälsosam viktutveckling hos barn och unga startade för knappt ett halvår sedan, augusti 2020. Ordförande Jovanna Dahlgren och koordinator Therez Fredriksson berättar om teamets arbete.

- Vårt tvärprofessionella team består av 12 personer som interaktivt jobbat med stort engagemang och gott samarbete. Under hösten 2020 hade vi förmånen att träffas vid fyra tillfällen fysiskt och därefter via Zoommöten under sex tillfällen. Teamet har arbetat fram en så kallad "sambandskarta". Mål och processer för att ta sig dit har identifierats. Invävt i kartan har vi ”God vård” som en självklar grund där perspektiven är: effektivitet, individanpassning, jämlikhet, kunskapsbasering, säkerhet och tillgänglighet. På så sätt har vi fått en överblick över riktningen i förbättringsarbetet. 

- Vi kommer under våren 2021 att träffas digitalt under sex tillfällen och arbeta mer med att få fram konkreta åtgärdsplaner i nedan prioriterade fokusområden:

  1. Vårdprogram för att främja en god vård (fokus är på jämlik vård med mindre regionala skillnader, personcentrering och individanpassade insatser samt att få till ett bättre samarbete mellan aktörer). I vården kring barn med ohälsosam viktutveckling behöver vi enas om vilka effektiva behandlingsalternativ som finns samt att få till en samsyn om vem som gör vad i vårdkedjan.
  2. Samverka i det förebyggande arbetet (större folkhälsoperspektiv). Idag arbetar få proaktivt för att motverka övervikt och fetma redan i förskoleåldern genom breda insatser för befolkningen parallellt med att alla berörda aktörer samlar sig kring utsatta riskgrupper. Vårt mål under året blir att inkludera främjande arbetet för ohälsosam viktutveckling i HSNs styrdokument för att nå ut brett till civilsamhället.
  3. Utbildning för medarbetare och brukare framtagna i samarbete mellan profession och patientorganisation behövs snarast. Det finns ett behov av att utbilda, upplysa och motverka stigmatisering. Utbildningen ska fokusera på prevention och öka kunskapen om barnfetma i civilsamhälle (särskilt skola/förskola) samt att säkerställa en god kunskap för behandlande team och därmed erbjuda en säker och god vård.

- Framåt hösten kommer vi att beröra IT-verktyg som är anpassade till Millenium och FVM samtidigt som de är nationellt kompatibla.