Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Uppstart regionalt processteam glaukom

Bakre raden från vänster: Madelene Parkhagen, Maria Kulpakko, Lampros Lamprou, Stefan Wallgren, Anna Svärd, Roland Strömqvist. Främre raden från vänster: Ann-Katrin Sjökvist, Mimmi Lindqvist, Monica Back, Lada Kalaboukhova. Saknas på bilden gör: Bálint Haszonits

Regionalt processteam glaukom hade uppstartsmöte 18 september på Nya Regionens Hus i Göteborg. Uppstarten blev ett slags nystart för teamet som arbetat tillsammans under två års tid men nu fått medlemstillskott från både patientförening och optikerföretag. Det förarbete som gjorts har bland annat resulterat i en regional rutin som sjukhusen enats om att följa.

Glaukom, eller grön starr, är en progressiv ögonsjukdom som främst drabbar den äldre befolkningen. I Sverige lider uppskattningsvis 100 000 personer av glaukom och sjukdomen är något vanligare hos kvinnor än män. Den vanligaste behandlingen är trycksänkande ögondroppar men även operation och laserbehandling förekommer.

Tillgänglighet en utmaning

Processteamets arbete syftar till att kunna erbjuda patienter med glaukom en god och jämlik vård oavsett var i regionen patienten är hemmahörande. En utmaning, som berör alla förvaltningar, handlar om tillgänglighet. Ett stort antal patienter står i kö för ett första besök men har ännu inte blivit kallade. Bilden kompliceras av att sjukhusen arbetar på olika sätt med sina väntelistor och det gör det svårt att uppskatta hur stor patientgrupp det egentligen rör sig om.

-          Den överväldigande frågan just nu är tillgängligheten. Det känns som att det har blivit värre och värre och patienterna tycker att kontrollerna görs för sällan, säger Roland Strömqvist från Glaukomföreningen Väst.

Lada Kalaboukhova, teamets ordförande, är inne på samma tankegångar.

-          Jag vill att patienten ska komma till mig i rätt tid, om jag bedömer att patienten ska få en besökstid inom tre månader så ska det gälla – inte att patienten kommer först efter två år som det kan se ut i dag.

Sprida goda exempel

Under dagen varvades presentationer med mer praktiskt arbete. Stödfunktion data & analys visade regional vårddata om patientgruppen, som utgångspunkt för fortsatt arbete, och på eftermiddagen gjordes en kartläggning av patientprocessen. Teammedlemmarna fick också sprida goda exempel genom att berätta om lokala utvecklingsarbeten, hur man organiserat sig och löst bokningstekniska dilemman. Berättelserna gav upphov till många diskussioner, aha-upplevelser och inspiration till framtida förbättringar. Lada Kalaboukhova lyfte också kontinuitet som en nyckel till högre patientnöjdhet.

-          Glaukom är en synhotande sjukdom och många patienter känner en ångest över att bli blinda. Kontinuiteten är viktig, att få träffa samma läkare och sköterska är ångestdämpande och gör att patienten känner sig trygg.

Regionalt processteam glaukom ingår i regionalt programområde ögonsjukdomar och är en del av systemet för kunskapsstyrning. Lada Kalaboukhova är ordförande för teamet och Stefan Wallgren är koordinator. Marita Andersson Grönlund är ordförande för det regionala programområdet och Madelene Parkhagen är koordinator. Tillsammans med metodexperterna Wenche Jenssen och Peder Welin ansvarade de för uppstartsdagen.

Text och foto: Cecilia Berg Backström

Senast uppdaterad: 2019-09-18 15:25