Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Uppstart regionalt processteam medicinsk retina

Bakre raden från vänster: Hayder Yakob, Ulrika Mengwall von Sivers, Elisabeth Berggren, Monica Fors, Pernilla Laurén, Nils Reinholdsson. Främre raden från vänster: Madelene Parkhagen, Pia Kalmi, Grete Garberg, Martin Breimer. Saknas gör: Bo Dockered

Regionalt processteam medicinsk retina samlades för sitt första möte den 19 september på Nya Regionens Hus i Göteborg. Under dagen enades teamet om att initialt koncentrera sitt arbete på patienter med allvarlig diabetesretinopati, då väntetiderna för denna patientgrupp för att komma på kontroll är väldigt långa.

Medicinsk retina är ett samlingsnamn för en grupp sjukdomar som drabbar ögats näthinna. Både nationellt och regionalt finns en diskrepans mellan vad aktuella kunskapsstöd rekommenderar och hur hälso- och sjukvården arbetar. I Västra Götalandsregionen (VGR) skiljer det sig stort mellan de olika förvaltningarna vilken behandling som ges, vilka system som används och hur diagnossättningen görs. Under dagen fördes livliga diskussioner om den vårddata som presenterades och teamet har en utmaning i att försöka skapa en samsyn runt dessa frågor i regionen.

Diabetespatienter utsatta

Patienter med diabetes drabbas ofta av retinala ögonsjukdomar och har behov av regelbundna kontroller, men då tillgängligheten är låg kan patienter få vänta flera år i kö.

-          Vi måste komma på ett smartare sätt att ta emot större volymer av patienter för kontroller, säger Martin Breimer som är teamets ordförande.

En av anledningen till den låga tillgängligheten är de senaste årens medicinska framsteg inom behandling med ögoninjektioner. Detta har lett till att de patienter som står i kö för enbart kontroll, inte behandling, blir nedprioriterade, och därmed riskerar vården att upptäcka nya patienter som behöver behandling onödigt sent.

-          Vi behöver mer resurser i form av personal och lokaler och kanske ett speciellt center för diabetespatienter. Min vision är att det skulle byggas ett ögonsjukhus i Göteborg, säger Martin Breimer.

Patientperspektivet centralt

Alla i teamet hade fått i hemläxa att prata med patienter om vad de tyckte var viktigt i mötet med vården, och en del av eftermiddagen ägnades åt att dela dessa erfarenheter med varandra. Ett flertal berättelser handlade om just tillgänglighet och även bemötandet lyftes som centralt för vårdupplevelsen. Inget av detta kom som någon nyhet för teamet som var angelägna att komma igång med sitt arbete och som i och med dagens möte kommit ett första steg på väg mot sitt delmål - en god och likvärdig vård för personer med diabetes och ögonkomplikationer i VGR.

Regionalt processteam medicinsk retina ingår i regionalt programområde ögonsjukdomar och är en del av systemet för kunskapsstyrning. Martin Breimer är ordförande för teamet och Pernilla Laurén är koordinator. Marita Andersson Grönlund är ordförande för det regionala programområdet och Madelene Parkhagen är koordinator. Tillsammans med metodexperterna Wenche Jenssen och Peder Welin ansvarade de för dagen.

Text och foto: Cecilia Berg Backström

Senast uppdaterad: 2019-10-28 08:44