Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionalt processteam medicinsk retina

12 kvinnor och män står tillsammans utomhus i solen på en gräsmatta

Övergripande förbättringsområde för RPT Medicinsk Retina/diabetiker med ögonkomplikationer är att öka tillgängligheten till vård. Detta förväntas uppnås genom att fokusera på två områden: effektivare arbetssätt och ökad kunskap och kompetens hos personalen.

Effektivare arbetssätt

Det finns ett tydligt behov av ökad tillgänglighet till vård för diabetespatienter med ögonkomplikationer. Syftet med ett effektivare arbetssätt är att frigöra tid i vården för att på så sätt hantera fler patienter på samma tid. Det finns också ett behov av att skapa en effektivare mötesstruktur i syfte att uppnå en ökad kunskapsspridning mellan personalen.

Målet är att kunna hantera flera patienter på samma tid. Det pågår fortsatt kartläggning av hur arbetssättet ska förändras och hur många patienter man möjligen kan hantera. Ökningen bör ske omgående efter att det nya arbetssättet är implementerat.

Ökad kunskap och kompetens hos personalen

Det finns ett stort behov av att minska de inomregionala skillnaderna i vården av patienter med diabetesretinopati, DRP. Syftet med att öka kunskapen och kompetensen hos personalen är att säkerställa att vi inom regionen har samma kunskap om hur patienter med DRP ska hanteras och behandlas för att minska de inomregionala skillnaderna. Det finns också andra effekter såsom möjligheter till workshifting från läkare till sjuksköterska, sjuksköterska till undersköterska. Detta i sin tur kan ytterligare frigöra tid och skapa större tillgänglighet.

Målet med insatsen är att säkerställa en evidens och kunskapsbaserad vård för patienter med DRP.

Aktuellt

Gruppen har påbörjat testning av lösningsförslag. Arbetet fortsätter under hösten efter att våren kraftigt skuggats av pandemin och tillhörande insatser.

Martin Breimer

Ordförande RPT medicinsk retina

Pernilla Laurén

Koordinator RPT medicinsk retina

Medlemmar

Agneta Petersson, patientföreträdare

Elisabeth Berggren, sjuksköterska, SÄS

Grete Garberg, läkare, SkaS

Jennifer Sandgren, läkare, SÄS

Leif Sundberg, patientföreträdare

Monica Fors, sjuksköterska, NU-sjukvården

Pia Kalmi, sjuksköterska, SkaS

Ulrika Mengwall von Sivers, NU-sjukvården

Senast uppdaterad: 2019-09-20 12:43