Försäkringar

Illustration med ett hjärta

Som medarbetare är du försäkrad i olika situationer vilket ger dig en ekonomisk trygghet. Här hittar du vilka försäkringar du omfattas av när du jobbar i VGR.

När du blir anställd i VGR omfattas du av flera försäkringar via våra kollektivavtal. Att vara försäkrad innebär en ekonomisk trygghet om något skulle hända, och ger dig bland annat rätt till kompletterande ersättning om du drabbas av en längre tids sjukdom eller arbetsskada under din anställning. I försäkringarna kan även ett visst efterskydd ingå när anställningen upphört.

TFA-KL Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada ger ersättning om du under anställningen skulle drabbas av en arbetsskada. Försäkringen kan ge ersättning för inkomstförlust, sveda och värk, lyte eller stadigvarande men.

TGL-KL Tjänstegrupplivförsäkring vid dödsfall

Tjänstegrupplivförsäkringen vid dödsfall ger ersättning till anhöriga vid dödsfall. Gäller i vissa fall även om din make eller maka, registrerad partner eller sambo avlider.

Tjänstereseförsäkring

Du är försäkrad även vid tjänsteresa, det vill säga vid en resa eller ett uppdrag som utförs i tjänsten för Västra Götalandsregionens räkning. Resor mellan bostaden och ordinarie arbetsplats är inte tjänsteresa.